Miten virheelliset tiedot korjataan tulorekisteriin?

18.1.2019

Työnantajan tai muun suorituksen maksajan on korjattava ilmoittamansa virheellinen tieto viivytyksettä, kun virhe on huomattu. Jos tulonsaaja huomaa tiedoissaan virheen tulorekisterissä, hänen on pyydettävä korjausta suorituksen maksajalta. Tulorekisteriyksiköllä ei ole oikeutta muuttaa tietoja tulorekisterissä.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voidaan ylläpitää ja korjata niin kauan kuin niitä säilytetään tulorekisterissä. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Infograafi, jossa on kuvattu miten tietoja korjataan tulorekisterissä.

Lue lisää: