Mitätöinti tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa

1.2.2019

Tulorekisteriin ilmoittaessa saattaa tulla tilanteita, joissa koko aineisto tai yksittäinen ilmoitus halutaan mitätöidä eli poistaa sen sisältämät tiedot tulorekisteristä. Aineisto on saatettu lähettää kahteen kertaan, tai aineistossa voi olla tietoja, jotka halutaan poistaa tulorekisteristä. Tietyissä tilanteissa myös ilmoituksessa olevan virheen korjaaminen vaatii mitätöintiä.

Seuraavissa tilanteissa virhe korjataan mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus:

Palkkatietoilmoitus

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset (esimerkiksi jos työskentelyn olosuhteet alkuperäisen ilmoituksen antamisen jälkeen muuttuvat):
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti.

Työnantajan erillisilmoitus

 • kohdekauden korjaus
 • suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Näin mitätöit koko aineiston

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voit mitätöidä ilmoituksia sisältävän aineiston. Tällä toiminnolla mitätöit kaikki ilmoitukset, jotka ovat kyseisessä aineistossa. Jos tämän aineiston lähettämisen jälkeen tulorekisteriin on tallennettu uudempia versioita samoista ilmoituksista esimerkiksi sähköisessä asiointipalvelussa, myös nämä uudemmat versiot mitätöidään samalla.

 • Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida ja jonka lähettämän aineiston haluat mitätöidä. Valitse vasemmasta valikosta Lähetetyt aineistot. Voit mitätöidä vain sellaisen aineiston, jonka tila on Voimassa.
 • Valitse aineisto, jonka haluat mitätöidä. Tarkista, että aineistoviite täsmää mitätöitävään aineistoon.
 • Valitun aineiston tiedot avautuvat näytölle. Valitse ruudun oikeasta yläkulmasta Mitätöi aineisto. Palvelu pyytää vahvistamaan mitätöinnin: "Haluatko varmasti mitätöidä aineiston?". Valitse Mitätöi aineisto.

Mitätöintiä ei voi perua, eikä mitätöityä aineistoa voi palauttaa tulorekisteriin. Aineisto jää näkyviin lähetettyjen aineistojen listalle, ja sen tilana on Mitätöity. Jos sama aineisto halutaan takaisin tulorekisteriin, se pitää lähettää uudelleen ja käyttää uutta aineistoviitettä.

Näin mitätöit yksittäisen ilmoituksen

Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voit mitätöidä yksittäisen ilmoituksen, vaikka se olisi lähetetty osana aineistoa.

 • Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida ja jonka antaman ilmoituksen haluat mitätöidä. Valitse vasemmasta valikosta Annetut ilmoitukset.
 • Hae ilmoitusta tarkentamalla hakua esimerkiksi ilmoitusviitteellä. Avaa ilmoitus ja valitse oikeasta yläkulmasta Mitätöi. Palvelu pyytää vahvistamaan mitätöinnin: "Haluatko varmasti mitätöidä ilmoituksen?". Valitse Mitätöi ilmoitus.

Mitätöintiä ei voi perua, eikä mitätöityä ilmoitusta voi palauttaa tulorekisteriin. Jos tiedot halutaan takaisin tulorekisteriin, pitää antaa kokonaan uusi ilmoitus ja käyttää uutta ilmoitusviitettä.

Lue lisää tietojen korjaamisesta mitätöimällä

Yksityiskohtainen ohje: Tietojen korjaaminen tulorekisterissä