Mitä yhdistykset ilmoittavat tulorekisteriin?

28.3.2019

Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja palkkiosta. Myös yhdistykset ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Tulorekisteri säätelee vain tietojen ilmoittamista. Sen sijaan tulorekisteri ei vaikuta siihen, milloin tulot maksetaan. Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin suorituksen maksaja.

Yhdistys tai yhteisö voi laskea palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa, jolloin tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin. Erillistä ilmoitusta tulorekisteriin ei siis tällöin tarvitse tehdä.

Katso video: Yleishyödyllinen yhdistys - päivärahojen ja kilometrikorvausten ilmoittaminen tulorekisteriin (YouTube, pituus 6:15 min)

Mitä yleishyödyllisten yhteisöjen on huomioitava tulorekisteriin ilmoittamisessa?

Kilometrikorvaukset ja päivärahat

Kun yleishyödyllinen yhteisö maksaa kilometrikorvauksia tai päivärahaa esimerkiksi korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuville henkilöille, maksut pitää ilmoittaa tulorekisteriin.

Julkisen liikenteen matkalippua ja majoituskorvausta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Yleishyödyllisen yhteisö ilmoittaa vapaaehtoisille maksamansa korvaukset omilla tulolajeillaan:

  • tulolajilla 357 ilmoitetaan Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus
  • tulolajilla 358 ilmoitetaan Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha.

Lue lisää vapaaehtoistyöntekijälle maksettujen kulujen ja palkkioiden ilmoittamisesta ohjeesta luvusta 5.11.

Kilpailupalkinnot

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo.

Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Jos erillinen kilpailun järjestäjä antaa palkinnon voittajalle, veronalainen palkinto on ilmoitettava tulorekisteriin. Näin ollen ystävien keskinäisissä kilpailuissa annettavia palkintoja ei tarvitse ilmoittaa. 

Ilmoita tavarana saadut kilpailupalkinnot tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo.

Kiitokset ja muistamiset

Kiitoksia ja muistamisia ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden edellytyksen.

Yleishyödyllisten yhteisöjen vapaaehtoistoiminnassa on usein tapana muistaa esimerkiksi vuosittain vapaaehtoistyöntekijöitä työstä, jota he tekevät vastikkeetta yhteisön hyväksi. Vapaaehtoistyöntekijöille tai yleishyödyllisen yhteisön jäsenille muistamisena tai kiitollisuuden osoituksena annettavat arvoltaan vähäiset tavaralahjat ovat saajalleen verovapaita silloin, kun niitä ei ole sovittu korvaukseksi työn tekemisestä.

Lue lisää: Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset

Tulorekisteriin ilmoitetaan sähköisesti

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys ja tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse, vaan tiedot pitää ilmoittaa tietyssä muodossa sähköisesti.

Voit ilmoittaa tiedot myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa

Tiedot voidaan ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Voit ilmoittaa palkkatiedot sähköisessä asiointipalvelussa joko lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai Katso-tunnisteella sivulta tulorekisteri.fi.

Sähköisen asiointipalvelun käyttö voi vaatia valtuutuksen

Ilman erillistä valtuutusta tiedot voi ilmoittaa vain Katso-pääkäyttäjä. Yhdistys voi valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston tai rahastonhoitajan asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Yhdistyksen on tehtävä valtuutukset Katso-palvelussa, ja valtuutuksen voi tehdä yhdistyksen Katso-pääkäyttäjä. Vanhat valtuudet eivät ole käytössä, koska tulorekisteri on uusi palvelu. Tulorekisterissä ovat käytössä valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu.

Lue lisää tulorekisterin valtuutuksesta