Miksi tulorekisteri hylkää lähetetyn aineiston?

28.1.2019

Tulorekisteriin ei voi lähettää virheellisesti tai puutteellisesti ilmoitettuja tietoja. Virheelliset aineistot eivät tallennu järjestelmään. Tällöin tulorekisteri antaa ilmoittajalle virheilmoituksen. Alle on koottu yleisimmät syyt siihen, miksi aineisto hylätään tulorekisterin tarkistuksissa sekä ohjeet aineiston onnistuneeseen lähettämiseen.

Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi on tehty virheellisesti

Rajapintahakemusta tehdessään hakemuksen tekijä ei ole valinnut kohtaa "Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja toisen tahon puolesta".
Tällöin organisaation edustajalla ei ole oikeuksia lähettää rajapinnan kautta aineistoja toisen tahon puolesta. Oikeus tarkistetaan lähetysvaiheessa.

Tee näin: Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen pitää tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa korvaava rajapintahakemus, jossa se ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot. Myös aiemmin oikein olleet tiedot tulee ilmoittaa uudestaan, esimerkiksi kaikki käytössä olevat kanavat.

Video: Tee korvaava hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (YouTube, pituus 3:20 min)

Maakoodi puuttuu

Osoitetiedot ja maakoodi ovat pakollisia tietoja ilmoittaa muun muassa silloin, kun

  • "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus
  • kyseessä on tilapäinen työnantaja
  • kyseessä on rajoitetusti verovelvollinen
  • 6 kk sääntö soveltuu
  • työskentelyvaltio on verosopimusvaltio.

Maakoodeissa on huomioitava kirjoitusasu. Esimerkiksi "DE" tulkitaan eri koodiksi kuin "De".

Maksupäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019

Tulorekisteriin ilmoitetaan vain 1.1.2019 jälkeen maksettuja suorituksia. Maksupäivä tai ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019.

Ilmoita asiakastunnus oikein

Asiakastunnisteen ilmoittamisessa esimerkiksi "150172-999H" tulkitaan eri tunnisteeksi kuin "150172-999h".

Suorituksen maksajasta annetaan ensisijaisesti suomalainen asiakastunniste (esimerkiksi Y-tunnus tai henkilötunnus). Jos maksajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, annetaan ulkomainen tunniste. Tällöin pitää antaa myös tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja, kuten maksajan nimi, osoitetiedot ja maakoodi. Vastaavat tiedot on annettava myös silloin, kun suorituksen maksaja on tilapäinen työnantaja.

Tulonsaaja yksilöidään ensisijaisesti suomalaisella asiakastunnisteella (henkilötunnus tai Y-tunnus). Jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta, annetaan ulkomainen tunniste. Tällöin on annettava myös henkilön tai yrityksen nimi, osoitetiedot ja maakoodi. Jos tulonsaaja on luonnollinen henkilö, ilmoitetaan myös syntymäaika ja sukupuoli. Jos tulonsaajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.

Tunnisteen tyyppi-tiedon tulee vastata todellista tunnistetta. Esimerkiksi henkilötunnus ilmoitetaan Tunnisteen tyyppi: 2 Henkilötunnus.

99 Muu tunnus-tyyppiä käytetään vain silloin, jos mitään muuta tunnistetyyppiä ei ole käytettävissä. Jos tulonsaajalle on annettu keinotunnus, keinotunnus ilmoitetaan käyttäen tunnisteen tyyppinä: Muu tunnus. Muu tunnus-tyypin yhteydessä annetaan myös muita tietoja esimerkiksi, osoite, maakoodi.