Katso-tunnisteita ja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

5.12.2019

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää tulorekisterissä vuoden 2020 loppupuolelle. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää. Tarkemmasta aikataulusta kerrotaan heti, kun se on tiedossa.

Jos hoidat tulorekisteriin ilmoittamiseen liittyviä asioita toisen puolesta (tilitoimistot, palkanlaskijat ja muut palkkahallinnon ulkoistuskumppanit), käytä jo nyt Suomi.fi-valtuuksia ja tunnistaudu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tulorekisterissä Suomi.fi-valtuuksia voivat jo nyt käyttää:

  • yksityishenkilöt
  • liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
  • maa- ja metsätaloudenharjoittajat
  • osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt.

Lähes kaikki yritykset tai yrittäjät, jotka on rekisteröity YTJ- tai kaupparekisteriin, voivat valtuuttaa jo nyt Suomi.fi-valtuuksilla toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.  

Valtuutta voi myös pyytää yritykseltä tai henkilöltä, jonka puolesta asioi. Valtuusasiat kannattaa hoitaa kuntoon ennen kesää 2020.

Niille, jotka eivät vielä voi siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin, ratkaisut laaditaan vuoden 2020 aikana.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät tunnistautuvat tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun aina verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tiedon käyttäjäorganisaation valtuuttaminen käynnistyy tietoluvalla.

Uusia ominaisuuksia tulossa Suomi.fi-valtuuspalveluun ja -tunnistuspalveluun

Tulevia Suomi.fi-valtuuspalvelun ja Suomi.fi-tunnistuspalvelun ominaisuuksia ovat:

  • Osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan ilmoittamista tulorekisteriin, vaikka nimenkirjoitusoikeus olisi usealla henkilöllä yhdessä.
  • Kuolinpesä, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, yhteisetuus tai julkinen organisaatio voi virkailijan avustuksella valtuuttaa toisen asioimaan yhteisön puolesta.
  • Yhdistys voi Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa valtuuttaa toisen hoitamaan yhdistyksen asioita, jos yhdistys on rekisteröinyt nimenkirjoitusoikeudellisen henkilötunnuksen yhdistysrekisteriin.
  • Ulkomaalainen yritys voi virkailijan avustuksella valtuuttaa suomalaisen asiamiehen hoitamaan yrityksen asioita.
  • Ulkomaalainen yritys tai henkilö voi virkailijan avustuksella saada valtuuden, jonka avulla voi hoitaa toisen asioita. Valtuus voi olla ulkomaalaisten ja suomalaisten välinen.
  • Ulkomaalaisille henkilöille, jotka ovat käyttäneet Katso-palvelua, on tulossa uusi tunnistuspalvelu. Tämän jälkeen ulkomaalainen henkilö voi rekisteröityä uuteen tunnistuspalveluun saadakseen sähköisen tunnisteen.

Uusien ominaisuuksien tarkemmista aikatauluista kerrotaan heti, kun ne ovat tiedossa.

Muiden viranomaisten siirtymisestä Suomi.fi-valtuuksiin ja -tunnistukseen voi lukea kunkin viranomaisen omilta sivustoilta.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksien käytöstä: Näin valtuutat tulorekisteriasioiden hoitamiseen