Joulupukki, jouluapulainen tai -muistaminen − tarkista milloin maksetut korvaukset ja muistamiset ilmoitetaan tulorekisteriin

21.11.2019

Loppuvuonna moni yritys palkkaa sesonkityöntekijöitä. Kotitaloudet voivat teettää joulusiivouksia tai palkata joulupukin. Ilmoita tulorekisteriin tiedot maksamistasi palkoista ja palkkioista.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös lyhytaikaisia työsuhteita ja alaikäisille maksettuja suorituksia. Esimerkiksi kotimaisten ja ulkomaisten kausityöntekijöiden palkat ilmoitetaan tulorekisteriin ilman euromääräistä alarajaa.

Joulupukin, joulusiivouksen tai muun palvelun ostaminen ja ilmoittaminen tulorekisteriin

Kun maksetaan korvauksia esimerkiksi joulupukille, joulusiivouksen tekijälle tai pitopalvelun järjestäjälle, joka ei ole työsuhteessa maksajaan, korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin, jos:

  • palveluntarjoaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.
  • tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen. 
  • julkisten alojen eläkelain mukainen maksaja maksaa työkorvausta ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tulonsaajalle, jolla ei ole omaa yrittäjän eläkevakuutusta.

Tällaisen yksittäisen työkorvauksen ilmoittaminen onnistuu vaivattomimmin tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. 

Katso ohjevideo työkorvauksen ilmoittamisesta

Lue lisää työkorvauksen ilmoittamisesta

Jouluapulaisen palkkaaminen

Jos olet palkannut jouluapulaisen työsuhteeseen, ilmoitetaan maksetut palkat kaikissa tilanteissa tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan myös alaikäiselle tai ulkomaalaiselle maksetut palkat ilman euromääräistä alarajaa. Työsuhteen kestolla ei ole merkitystä eikä myöskään sillä, onko työnantajalla vakuuttamisvelvollisuutta tai onko maksettu tulo veronalaista. Jos lasket palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa, siirtyvät tiedot maksetuista palkoista automaattisesti tulorekisteriin eikä erillistä tulorekisteri-ilmoitusta tarvitse tehdä. Voit ilmoittaa tiedot myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa tulorekisteri.fi.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksusta. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki maksetut palkat ja palkkiot ilman euromääräisiä alarajoja. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteri korvaa aikaisemmat palkkojen ilmoitukset Verohallinnolle, Työllisyysrahastolle, työeläkelaitoksille ja työtapaturmavakuuttajille.

Palkkatietoilmoituksen lisäksi työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen kerran kuukaudessa tulorekisteriin. Ilmoitus annetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 5.päivään mennessä.

Lue lisää: Ilmoita kausityöntekijöiden palkat tulorekisteriin

Katso video: Näin ilmoitat palkkatiedot tulorekisteriin (YouTube, pituus 6:03 min)

Kiitoksia ja muistamisia ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja on verovapaa

Työnantajan työntekijöilleen antamat muistamiset

Työnantaja voi muistaa työntekijöitään jouluna lahjalla. Työnantajan antamista lahjoista verovapaita ovat vain niin sanotut vähäiset muut lahjat, jos ne annetaan tasapuolisesti koko henkilökunnalle.

Vähäisen lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa. Jos työnantaja antaa työntekijöille muutamia vähäisiä lahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa. Lahja voi olla työnantajan valitsema esine tai tuote kuten joulukinkku, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti. Työntekijä voi myös valita lahjan työnantajan määrittelemistä vaihtoehdoista. Rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat, kuten esimerkiksi joulubonus, ovat kuitenkin aina työntekijän palkkaa ja ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 203.

Lue lisää: Verohallinnon ohjeesta kohdasta 3.4.2. 

Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöille antamat muistamiset

Yhdistyksillä on usein tapana muistaa esimerkiksi vuosittain vapaaehtoistyöntekijöitä työstä, jota he tekevät vastikkeetta yhteisön hyväksi. Vapaaehtoistyöntekijöille tai yleishyödyllisen yhteisön jäsenille muistamisena tai kiitollisuuden osoituksena annettavia arvoltaan vähäisiä tavaralahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos ne ovat saajalleen verovapaita ja niitä ei ole sovittu korvaukseksi työn tekemisestä.

Opettajan tai hoitohenkilökunnan muistamiset

Opettajalle annettu muistamislahja on huomaavaisuutena annettu lahja, jonka oppilas tai oppilaan vanhempi antaa opettajalle. Tällaiset muistamiset eivät yleensä ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa, eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin.