Ilmoita maksutapahtuman tiedot kokonaisuutena tulorekisteriin

6.5.2019

Yhden maksutapahtuman tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin kokonaisuutena. Ilmoita maksettavien tulojen lisäksi samalla kertaa myös tulosta vähennettävät erät ja tarvittavat tulonsaajan ja maksajan lisätiedot. Maksusuoritusta, vähennettäviä eriä sekä tulonsaajaan ja maksajaan liittyviä tarkentavia lisätietoja ei voi jakaa erillisille ilmoituksille.

Esimerkki: Maksutapahtuman tiedot kokonaisuutena

Esimerkki: maksutapahtuman tiedot kokonaisuutena

Maksajan tunniste (esim. Y-tunnus): 1234567-8
Maksajan tyyppi: Tilapäinen työnantaja
Tulonsaajan tunniste: ppkkyy-1234
Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Osaomistaja
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)
201 Aikapalkka 3000.00
402 Ennakonpidätys 750.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 23.40

Näin ilmoitat tiedot oikein

Maksajan tyyppi

Ilmoita maksajan tyyppi vain, jos jokin vaihtoehdoista koskee maksajaa, muuten jätä kohta tyhjäksi. Voit tarvittaessa valita useamman vaihtoehdon. Jos tieto soveltuu maksajaan, anna tieto jokaisella maksajan ilmoituksella.

Julkisyhteisö
Kotitalous
Tilapäinen työnantaja
Ulkomainen työnantaja
Valtio
Valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos
Erityisjärjestö
Ulkomainen konserniyhtiö
Lue lisää maksajan tyypeistä

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi

Ilmoita tulonsaajan lisätiedon tyyppi vain, jos jokin vaihtoehdoista koskee tulonsaajaa, muuten jätä kohta tyhjäksi. Voit tarvittaessa valita useamman vaihtoehdon. Jos tieto soveltuu tulonsaajaan, anna tieto jokaisella ilmoituksella, jossa henkilö on tulonsaajana.

Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty
Osakasasemassa maksajaan
Osaomistaja
Avainhenkilö
Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä
Rajakunnassa työskentelevä henkilö
Ulkomailla työskentelevä henkilö
Urheilija
Esiintyvä taiteilija
Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona
Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)
Yhteisö
Lue lisää tulonsaajan lisätiedon tyypeistä

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi

Ilmoita vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi, jos jokin vaihtoehdoista koskee tulonsaajaa ja hänelle maksettua tuloa. Voit tarvittaessa valita useamman vaihtoehdon. Jos tieto soveltuu, anna se jokaisella ilmoituksella.

Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)
Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)
Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työttömyysvakuutus)
Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus)

Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)

Lue lisää vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypeistä ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Ilmoita tulo ja siitä vähennettävät erät samalla ilmoituksella

Maksusuoritusta ja siitä vähennettyjä summia ei voi jakaa kahdelle erilliselle ilmoitukselle, vaan tiedot pitää ilmoittaa kokonaisuutena. 

Esimerkki: maksutapahtuman tiedot kokonaisuutena:

Esimerkki. Maksutapahtuman tiedot kokonaisuutena:

201 Aikapalkka 3000.00
402 Ennakonpidätys 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 202.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 45.00

Luontoisedusta peritty korvaus on ilmoitettava samalla palkkatietoilmoituksella kuin luontoisetu, vaikka korvaus perittäisiin etukäteen tai myöhemmin. Lue lisää luontoisetujen ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Maksettava palkka -tulolaji on tulosta vähennettävä erä

Tulolajilla 406 Maksettava palkka ei voi korvata 100-, 200- ja 300-sarjan tulolajien antamista. Tulolajilla 406 Maksettava palkka voi halutessaan ilmoittaa rahapalkan, joka maksetaan työntekijälle ennakonpidätyksen, työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen ja muiden vähennettävien erien vähentämisen jälkeen. Tämän tiedon antaminen on maksajalle vapaaehtoista.

Huomioi

  • Samasta tulonsaajasta voi antaa monta ilmoitusta samalle palkanmaksupäivälle ja palkanmaksukaudelle, ja tiedot voidaan ilmoittaa useammasta eri järjestelmästä. Tuloihin liittyvät lisätiedot ja vähennyserät on kuitenkin ilmoitettava samalla ilmoituksella
  • Samalla ilmoituksella voi ilmoittaa useita tulolajeja samalle tulonsaajalle. Vaikka tulolajeja annettaisiin useita, kaikki tulolajeista vähennettävät erät voidaan ilmoittaa yhteissummana yhdellä ilmoituksella.
  • Poissaolotiedot voi antaa erillisellä ilmoituksella. Tulonsaajaan ja maksajaan liittyvät tiedot on kuitenkin annettava jokaisella ilmoituksella.