Ilmoita liikasuoritus ja sen takaisinperintä tulorekisteriin

31.10.2019

Liikasuoritus eli perusteeton etu tarkoittaa maksusuoritusta, johon tulonsaajalla ei jostain syystä olekaan oikeutta. Palkka tai etu on voitu maksaa liian suurena, väärin perustein tai kokonaan väärälle henkilölle. Tällöin liikasuoritus peritään yleensä takaisin sen saajalta.

Liikasuoritus ilmoitetaan tulorekisteriin perusteettomana etuna. Kun suoritus on peritty takaisin, tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan tulorekisteriin. Perusteeton etu on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka sitä ei perittäisi takaisin.

Yleinen liikasuoritustilanne on esimerkiksi liikaa maksettu palkka, kun työntekijällä onkin ollut palkaton poissaolo palkanmaksukaudella. Tällöin kyseessä on perusteeton etu, johon työntekijällä ei ole oikeutta.

Milloin perusteeton etu ilmoitetaan tulorekisteriin?

Perusteeton etu on ilmoitettava tulorekisteriin ilman viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun perusteeton etu on havaittu.

Jos perusteeton etu on jo aiemmin ilmoitettu maksettuna tulona tulorekisteriin, aiempi ilmoitus pitää korjata. Korvaavaan ilmoitukseen merkitään, että liikasuoritus on perusteetonta etua. Myös aikaisemmin annettua työnantajan erillisilmoitusta on tarvittaessa korjattava.

Jos perusteetonta etua ei ole vielä ilmoitettu tulorekisteriin ja ylimääräinen suoritus peritään takaisin tulonsaajalta, annetaan uusi palkkatietoilmoitus.

Tieto liikasuorituksen takaisinperinnästä on ilmoitettava tulorekisteriin sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin.

Katso video: Näin ilmoitat perusteettoman edun ja takaisinperinnän tulorekisteriin (YouTube, pituus 11:55 min)