Etuustietojen ilmoittamisen vahvistavat vain laissa määritellyt etuuden maksajat

26.10.2020

Vahvistus etuustietojen ilmoittamisesta pitää antaa vain, jos organisaatio maksaa eläkkeitä tai etuuksia tai ilmoittaa etuustietoja tulorekisteriin maksajan puolesta.

Nyt pieni joukko muita kuin etuustietoja ilmoittavia tiedon tuottajia on virheellisesti vahvistanut etuustietojen ilmoittamisen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisteriyksikkö on yhteydessä vahvistuksen virheellisesti tai epähuomiossa antaneisiin tiedon tuottajiin ja poistaa tarpeettoman vahvistuksen. Vahvistuksen poistaminen ei vaadi tiedon tuottajalta erillisiä toimenpiteitä eikä vaikuta palkkatietojen ilmoittamiseen.

Luontoisedut eivät ole etuustuloja

Tulorekisteriin ilmoitettavia etuuksia ovat esimerkiksi vanhuuseläke, työttömyyspäiväraha tai lapsilisä. Näitä etuuksia ilmoittavat vain laissa määritellyt etuuden maksajat, kuten Kela, työeläkelaitokset ja työttömyyskassat.

Etuustuloja eivät siis ole esimerkiksi luontoisedut kuten puhelinetu tai muut työnantajan muuna kuin rahana antamat edut. Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella, ja tämä ei vaadi etuustietojen ilmoittamisen vahvistamista. Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista etuustuloista.