Tulorekisterin asiakaspalveluun ollaan pääosin tyytyväisiä

13.6.2019

Tulorekisterin asiakaspalvelukyselyn vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja saivat asiansa hyvin hoidettua. Osa vastaajista moitti alkuvuoden ruuhkaista tilannetta. Asiakaspalvelua koskeva kysely toteutettiin huhti-toukokuussa tekstiviestikyselynä ja vastaajia oli lähes tuhat (n=955).

Suurin osa arvioi asiakaspalvelun hyväksi tai erittäin hyväksi

79 % vastaajista antoi tulorekisterin asiakaspalvelulle arvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä. 69 % vastaajista sai asiansa hoidettua asiakaspalvelutilanteessa ja 14 % sai asiansa vireille. 17 % ei kokenut saaneensa asiaansa hoidettua.

Pitkistä jonotusajoista negatiivista palautetta

Alkuvuonna tulorekisterin jonotusajat venyivät jopa 30-60 minuuttiin. Tämä oli painavin peruste arvosanoille huono tai erittäin huono. Tällä hetkellä asiakaspalvelun jonotusajat ovat keskimäärin alle viisi minuuttia.

Myös asiakaspalvelun laadusta sekä tulorekisterijärjestelmään liittyvistä haasteista annettiin negatiivista palautetta.

Asiakaspalvelua kehitetään palautteen perusteella

Tulorekisteri on muuttanut merkittävästi ilmoittamisen menettelytapoja. Suuri osa yrityksistä käyttää palkkatietojen ilmoittamiseen tilitoimistoja ja palkkahallinnon ammattilaisia, jotka ovat valmistautuneet tulorekisteriin hyvissä ajoin.

"Kotitalouksille, pienille yrityksille ja yhdistyksille muutos on ollut haastavampi. Yksi suurimmista haasteista on lainmukainen viiden päivän ilmoittamisaika. Tiukka aikaraja lisää haastetta myös tulorekisterin asiakaspalvelulle. Seuraamme asiakaspalvelun laatua jatkuvasti ja pyrimme varmistamaan, että asiakkaan ongelma saadaan ratkaistua", Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström kertoo.

Tulorekisterin asiakaspalvelua kehitetään palautteen perusteella. Palautetta asiakaspalvelusta voi antaa palautelomakkeella.

"Linjattavia asioita on ilmennyt alkuvuonna paljon. Keskustelemme linjauksista tulorekisterin tietoa käyttävien organisaatioiden kanssa. Työnantajien ilmoittamia tietoja käytetään laajasti päätöksenteossa. On siis tärkeää, että ohjeistus on kaikilta osin oikein ja käyttäjien säädösten mukaista", Holmström jatkaa.