Tietoa KATRE-hankkeesta

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille.

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke (KATRE) on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnissa. Tulorekisterin perustamishanke on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. Verohallinnon vastuulla on tulorekisterin käytännön toteutus. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena rekisterin käyttöönoton jälkeen. Tulorekisterin järjestelmätoimittaja on Digia.

Laki tulotietojärjestelmästä tuli voimaan 16.1.2018. Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2020 alkaen.