Tekninen rajapinta ja varmenne

Tiedon tuottajat

Jos yritys haluaa aloittaa teknisen rajapinnan käytön valitse Tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi.

Jos yritys haluaa tilata lisävarmenteita kanavaan, johon organisaatiolla on jo käyttöoikeus, siirry kohtaan Hae uutta varmennetta.

Jos yritys haluaa ottaa uuden kanavan käyttöön, tee hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottoa varten kohdassa Tee korvaava hakemus.

Mikä on rajapinta?

Teknisellä rajapinnalla tarkoitetaan eri järjestelmien välille rakennettavaa integraatiota. Esimerkiksi palkkahallinnon ohjelmiston ja tulorekisterin välille rakennetaan sähköinen yhteys, jolloin tiedot siirtyvät kahden sovelluksen välillä. Teknistä rajapintaa käyttävä organisaatio tarvitsee rajapintaan käyttöoikeuden ja varmenteen. Lue lisää teknisestä rajapinnasta

Mikä on varmenne?

Varmennetta käytetään tietoja tuottavan tai käyttävän organisaation tunnistamiseen. Varmenteen avulla myös varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Yritys tai tilitoimisto tarvitsee varmenteen, jos se käyttää palkkahallinnon ohjelmistoa, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisterin ja järjestelmän välille. Lue lisää varmennepalvelusta

Varmenteen voimassaolo ja uusiminen

Varmenne on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen se pitää uusia. Jos varmenne ehtii vanhentua, rajapintaa ei voi enää käyttää. Tällaisessa tapauksessa organisaation on tehtävä uusi hakemus rajapinnan käyttöönottoa varten.

Tiedon käyttäjät

Jos tulorekisterin palveluiden käyttäjä toimii sekä tiedon tuottajana, että tiedon käyttäjänä, tulee palvelun käyttäjän hakea käyttöoikeudet ja tilata varmenteet kumpaankin käyttötarkoitukseen.

Organisaation voimassa olevat käyttöoikeudet

Jos organisaatio on sekä tiedon tuottaja, että tiedon käyttäjä, tällä sivulla näkyvät kaikki organisaation voimassa olevat käyttöoikeudet ja varmenteet.