Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi

Tee hakemus rajapintapalveluiden käyttöönottoa varten, kun haluat aloittaa tulorekisterin teknisen rajapinnan käytön. Tee hakemus myös silloin, kun haluat ottaa käyttöön uusia teknisen rajapinnan kanavia tai aloittaa rajapinnan käytön uuteen tarkoitukseen, esimerkiksi alkaa ilmoittaa yrityksesi maksamien palkkojen lisäksi toisen yrityksen maksamia palkkoja.

Teknisen rajapinnan käyttäjä tarvitsee myös varmenteen, jonka avulla tunnistetaan rajapintaa käyttävä organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Tee ensin hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Sen jälkeen voit edetä tekemään varmennehakemuksen.

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

Hakemuksen tiedot

Hakijan tiedot

Hakemuksen tekee organisaatio, joka käyttää järjestelmää, josta tekninen rajapinta on rakennettu tulorekisteriin. Rajapinnan käyttäjä voi olla yritys itse, tilitoimisto tai muu ulkoistettu palkkahallinnon kumppani.

Rajapinnan käyttötarkoitus

Valitse rajapinnan käyttötarkoitus. Organisaatio voi ilmoittaa tietoja tulorekisteriin omasta puolestaan tai toisen tahon puolesta. Jos organisaatio, esimerkiksi tilitoimisto, ilmoittaa tietoja tulorekisteriin yrityksen puolesta, tilitoimiston ja yrityksen välillä on oltava voimassa oleva toimeksiantosopimus. Voit tarvittaessa rastittaa useamman vaihtoehdon.

Jos organisaatiosi ilmoittaa etuustietoja, vahvista ensin etuustietojen ilmoittaminen kohdassa Asetukset. Tämän jälkeen organisaatio voi valita rajapinnan käyttötarkoitukseksi palkkatietojen ilmoittamisen lisäksi myös etuustietojen ilmoittamisen. Etuustietojen ilmoittamisen vahvistavat vain organisaatiot, jotka maksavat eläkkeitä tai etuuksia tai ilmoittavat etuustietoja tulorekisteriin maksajan puolesta 1.1.2021 alkaen.

Kanavat

Valitse käytettävät kanavat. Organisaatio voi ottaa käyttöön useita teknisen rajapinnan kanavia samalla hakemuksella. Jos et ole varma käytettävistä kanavista, selvitä asia omasta organisaatiostasi.

Korvaava hakemus uuden kanavan käyttöönottamiseksi

Jos organisaatiollasi on jo käytössä tekninen rajapinta, ja olet nyt täyttämässä korvaavaa hakemusta uusien kanavien tai käyttötarkoituksen käyttöönottamiseksi, hakemukselle on esitäytetty organisaatiolla jo käytössä olevat kanavat ja käyttötarkoitukset. Jos tyhjennät esivalinnat, käyttöoikeus aikaisemmin valittuihin kanaviin ja käyttötarkoituksiin päättyy.

Lue lisää teknisen rajapinnan kanavista

Käyttöehdot

Avaa käyttöehdot linkistä ja tutustu niihin huolellisesti. Hyväksy käyttöehdot rastittamalla ruutu.

Tarkista antamasi tiedot ja lähetä hakemus

Tarkista antamasi tiedot ennen hakemuksen lähettämistä. Näet näytöllä kuittauksen, kun hakemus on onnistuneesti lähetetty.

Siirry tilaamaan teknisen rajapinnan käytössä tarvittava varmenne valitsemalla Tee varmennetilaus.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.8.2020