Ilmoituksen tietojen korjaaminen

Sähköisessä asiointipalvelussa ilmoituksen voi yleensä korjata korjaamalla siitä vain virheelliset tiedot ja lisäämällä puuttuvat tiedot. Osa ilmoituksen virheistä on kuitenkin korjattava mitätöimällä ilmoitus. Jos virheellistä kohtaa ei voi muuttaa, mitätöi aiempi ilmoitus ja anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Korjaa ilmoituksen tiedot

Ilmoituksessa on valmiina kaikki alkuperäisessä ilmoituksessa olleet tiedot. Korjaa virheelliset tiedot ja lisää puuttuvat tiedot. Tarkista huolellisesti myös eri kohtien tarkemmat tiedot.

Kun olet korjannut ja tarkistanut kaikki tiedot, paina Seuraava. Tarkista vielä esikatselussa, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein ja lähetä ilmoitus.

Korjaus kohdistuu alkuperäiseen ilmoitukseen ilmoitusviitteen avulla. Kun ilmoitus tallennetaan tulorekisteriin, se korvaa alkuperäisen ilmoituksen. Ilmoituksesta muodostuu tallennuksen jälkeen uusi versio.

Mitätöi ilmoitus 

Jos tietoja ei voi korjata ilmoituksen Korjaa-toiminnon avulla, ilmoitus on ensin mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus. Voit mitätöidä ilmoituksen palaamalla takaisin ilmoituksen koontisivulle ja valitse Mitätöi.

Jos ilmoitus täytyy korjata mitätöimällä, toimi näin:

1.    Mitätöi virheellinen ilmoitus.

2.    Anna uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla ja anna ilmoitukselle myös uusi ilmoitusviite.

Missä tilanteissa ilmoitus on mitätöitävä tietojen korjaamista varten

Ilmoitus täytyy mitätöidä ja antaa uusi ilmoitus, jos ilmoituksessa pitää korjata seuraavia tietoja:

 • maksupäivä
 • palkanmaksukausi
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteet
 • Tulonsaajan lisätiedon tyyppi Urheilija tai Yhteisö
 • Maksajan tyyppi Tilapäinen työnantaja
 • sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteet
 • tulonsaajan syntymäaika
 • Toimii sijaismaksajana -tieto
 • eläkejärjestelynumero
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste tai vakuutusnumero
 • vakuuttamisen poikkeustilanteet
  • ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti
  • vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Lue lisää palkkatietoilmoituksen korjaamisesta

Yksityiskohtainen ohje ilmoitusten tietojen korjaamisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 31.3.2020