Annetut ilmoitukset

Annetut ilmoitukset -sivulla näet yhteenvedon niistä hakuehtojen mukaisista ilmoituksista, joiden tietojen katseluun sinulla on oikeus. Jos organisaatiolla on esimerkiksi käytössä maksajan aliorganisaation tunniste, näkyy hakutuloksissa vain ne aliorganisaation ilmoitukset, joihin sinut on valtuutettu.

Sivulla voit tarkastella yhteenvetoa ilmoituksista ja tehdä hakuja ilmoituksista. Sivulta voit siirtyä tarkastelemaan yksittäistä ilmoitusta, korjata ilmoitusta tai mitätöidä sen tai käyttää ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana.  

Ilmoitukset on ryhmitelty ilmoitustyypin mukaan. Voit tarkastella yksittäistä ilmoitusta valitsemalla halutun ilmoitustyypin.

Sivulla näkyvät seuraavat ilmoitukset tai tiedot:

 • palkkatietoilmoitukset
 • työnantajan erillisilmoitukset
 • tiedot kansainvälisestä työskentelystä
 • vuokratyöntekijöiden aloittamisilmoitukset
 • ilmoitukset, joissa poissaolotietoja (tai ettei poissaoloja ole ollut)
 • suoritusten maksajien lukumäärä
  • toinen organisaatio on ilmoittanut tietoja organisaation puolesta
  • organisaatio on maksanut palkkoja sijaismaksajana
 • Tulonsaajien lukumäärä
 • Ilmoitettujen tulojen yhteismäärät tulolajeittain: palkkatietoilmoituksen tulolajit ja työnantajan erillisilmoituksen tulolajit.

Annetut ilmoitukset -sivulla yhteissummassa ei ole huomioitu takaisinperintänä toimitettuja osuuksia tulolajien yhteismäärässä.

Esimerkiksi tiedot Palkka yhteissumma 133,00 e ja Palkka yhteissumma, takaisinperintä 33,00 e näkyvät tällä sivulla: Palkka yhteissumma 166,00 e.

Hae tai katsele ilmoituksia 

Voit hakea ja katsella yksittäisiä ilmoituksia joko käyttämällä Tarkenna hakua -toimintoa tai avaamalla ilmoitustyypin.

Tarkenna hakua

Voit tarkentaa hakua valitsemalla Tarkenna hakua. Voit rajata hakua yhdellä tai useammalla hakuehdolla.

1. Valitse hakuehdot, jolla haluat hakea tietoja. Oletuksena näkyvät eniten käytetyt hakuehdot. Saat lisää hakuehtoja näkyviin valitsemalla kolmepistettä tai Näytä kaikki hakuehdot. Hakuehdoissa on oltava aina valittuna vähintään Aikaväli ja Tila. Lisää hakuehtoja saat valitsemalla Näytä kaikki hakuehdot.

2. Täytä tai valitse hakuehtojen kenttiin tarvittavat tiedot. Kun kaikkiin hakuehtoihin on täytetty tai valittu jokin arvo, voit painaa Haku-painiketta. Jos hakuehdoista puuttuu pakollisia tietoja, hakua ei voida tehdä. Tällaisessa tapauksessa saat virheilmoituksen, josta näet puuttuvat pakolliset hakuehdot.

3. Siirryt sivulle, jossa näet yhteenvedon hakua vastaavista ilmoituksista.

4. Valitse sivulta rivi, jonka tietoja haluat katsoa. Saat näkyviin listan ilmoituksista, joissa on hakuasi vastaavia tietoja.

5. Voit tarkastella yksittäisen ilmoituksen tietoja valitsemalla sen.

Valitut hakuehdot näkyvät yläosassa olevassa laatikossa. Voit poistaa hakuehtoja hakuehdon yläkulman rastista. Voit poistaa kaikki hakuehdot valitsemalla Tyhjennä.

Huomaathan, että hakuehtoina voi käyttää myös vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Haun tulos ei siis välttämättä kata kaikkia tilanteita, jos hakuehtoina on käytetty vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja. Kaikissa tapauksissa on lisäehtona oltava aikaväli. Jos ilmoitukseen tilaa ei valita, käytetään oletuksena tilaa Voimassa olevat ilmoitukset.

 • Jos haet poissaolotietoja, rajaa haku koskemaan vain palkkatietoilmoituksia. Muussa tapauksessa palvelu hakee samalla työnantajan erillisilmoituksen tietoja.
 • Ilmoitushaku voi kestää hetken, vaikka käyttöliittymä ei näytäkään, että haku on käynnissä. Jos haku on käynnissä ja palaat tarkentamaan hakuehtoja, käynnissä oleva haku suoritetaan ensin loppuun. Uusilla hakuehdoilla tehty uusi haku käynnistyy vasta sen jälkeen.
 • Jos ilmoitus on mitätöity, et voi hakea sitä viitteellä. Jos haluat näkyviin myös mitätöidyt ilmoitukset, tarkenna hakua muuttamalla Tila-hakuehdon arvoksi Kaikki versiot.
 • Kaikki versiot-haun lukumäärään on laskettu ilmoitusten kaikki versiot.

Hakuehdot

 • Viite: Voit valita maksajan ilmoitusviitteen, tulorekisterin ilmoitusviitteen tai tulorekisterin aineistoviitteen perusteella.
  • Tulorekisterin ilmoitusviite on guid-muotoinen tekninen järjestelmäviite (esimerkiksi 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).

  • Maksajan ilmoitusviite on muotoa IR-2019-XXX, jos se on tulorekisterin muodostama.

 • Tulonsaaja: Voit hakea ilmoitusta eri asiakastunnisteilla (10 kpl)
 • Aikaväli: Voit hakea aikaväliä maksu- tai ilmoituspäivän, ansaintakauden, ilmoituksen vastaanottohetken, poissaolojakson tai kohdekauden perusteella.  
 • Ilmoituksen tyyppi: Voit hakea ilmoitustyypillä (4 kpl)
 • Tulolaji: kirjoita hakuehdoksi tulolajin kolminumeroinen koodi (Katso tulolajien koodit)
 • Sijaismaksaja: Tämän hakuehdon valinnan jälkeen voi syöttää halutessaan varsinaisen työnantajan tunnisteen
 • Poissaolot
 • Työeläkejärjestelynumero
 • Työtapaturmavakuutuksen numero
 • Tila: Jos haluat hakea muita kuin voimassa olevia ilmoituksia, poista "Voimassa" hakuehdoista. Valitse sitten Tila ja hakuehdoksi joko "Kaikki versiot" tai "Mitätöity". Pelkästään Voimassa-tilan poistaminen ei tuo vielä näkyviin kaikkia ilmoituksia.

Haku tuo näkyville viimeisimmän tulorekisteriin talletetun ilmoituksen.

Hae ilmoitustyypin perusteella

Palkkatietoilmoitukset, työnantajan erillisilmoitukset, tiedot kansainvälisistä työskentelytilanteista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitukset

 • Valitse haluamasi ilmoitus.
  • Kun olet valinnut ilmoitustyypin, saat näkyviin ilmoitukset maksu- tai ilmoituspäivän mukaan järjestettynä. Ilmoitukset näytetään uusimmasta vanhimpaan. Halutessasi voit vaihtaa järjestystä.
  • Ilmoituksista näkyvät seuraavat tiedot:
   • Palkanmaksukausi
   • Maksajan tiedot
   • Tulonsaaja
   • Tallennettu: aika, jolloin ilmoitus on tallennettu tulorekisteriin
   • Tila: Voimassa tai ei voimassa (ilmoituksen vanha versio, ilmoituksesta on annettu uudempi, korvaava ilmoitus tai ilmoitus on mitätöity)
   • Kanava, jota kautta ilmoitus on annettu.
 • Tarkastele haluamasi ilmoituksen tietoja, korjaa ilmoitusta tai käytä sitä pohjana uudelle ilmoitukselle. Voit myös mitätöidä ilmoituksen.

 • Valitse Ilmoitukset, joissa poissaolotietoja.

 • Jos haluat vaihtaa poissaolotietojen haun ajanjaksoa, valitse Tarkenna hakua. Valitse Aikaväli-hakuehto ja ilmoita haluamasi aikaväli.

 • Paina Hae ja valitse seuraavalta sivulta ilmoitukset, joissa on poissaolotietoja.
 • Poissaolot-sivulla näkyvät 
  • palkkatietoilmoitukset, joilla on ilmoitettu poissaolotietoja
  • ilmoitukset, joissa on ilmoitettu vain poissaolojen ilmoitusjakso (tieto siitä, että työntekijällä ei ole ollut poissaoloja).
 • Valitse haluamasi ilmoitus, jos haluat tarkastella ilmoituksen kaikkia tietoja.

Valitse Suorituksen maksajat ja voit katsella eri ilmoituksia, joita eri suoritusten maksajat ovat antaneet organisaation puolesta sekä tiedot jos organisaatio on maksanut palkkoja sijaismaksajana.

Jos haluat tarkastella tietyn suorituksen maksajan antamia ilmoituksia, valitse haluamasi suorituksen maksaja. Seuraavalla sivulla voit hakea maksajan ilmoituksia ja tarkentaa hakua esimerkiksi ilmoitusviitteen tai ilmoituksen tyypin perusteella.

Valitse Tulonsaajat, jos haluat tarkastella niiden tulonsaajien tietoja, joista organisaatio on antanut ilmoituksia. Jos haluat tarkastella yksittäisen tulonsaajan tietoja, valitse tulonsaajan nimi tai tunnus.

Jos käytät hakuehtona aikaväliä, hakutuloksessa näkyvät seuraavat tiedot:
• palkkatietoilmoitukset: maksupäivään kohdistuvat tiedot
• työnantajan erillisilmoitukset: ilmoituspäivään kohdistuvat tiedot
• tiedot kansainvälisistä työskentelytilanteista ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoitukset: ilmoituspäivään kohdistuvat tiedot

Korjaa ilmoitusta, käytä ilmoitusta uuden pohjana tai mitätöi ilmoitus 

Voit korjata aiempaa ilmoitusta, mitätöidä sen tai käyttää ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, jolloin suurin osa tiedoista on ilmoituksessa valmiina. Jos käytät ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, varmista, että myös lisätietovalikon tiedot ovat oikein.

Avaa ilmoitus esimerkiksi joko ilmoitustyypin, suorituksen maksajan tai tulonsaajan tietojen kautta. Ilmoitusnäkymän oikeassa yläkulmassa on vaihtoehtoina korjaa, käytä pohjana ja mitätöi.

Voit antaa ilmoituksen ottamalla aiemman ilmoituksen uuden ilmoituksen pohjaksi. Tällöin lomakkeella on valmiina aiemmat tiedot, mutta osa niistä on piilotettuna Näytä tarkemmat tiedot -kohtien alla. Jos käytät aiempaa ilmoitusta uuden pohjana, muista tarkistaa uusi ilmoitus huolellisesti esikatselussa.

Ilmoituksessa osa tiedoista on Näytä tarkemmat tiedot -kohtien alla, joten ne on avattava erikseen. Korjatessa ilmoitusta on oltava erityisen huolellinen, että kaikki tarvittavat tiedot on annettu oikein.

Jos korjaat aiemmin annettua ilmoitusta ja ilmoituksella on annettu esimerkiksi autoedun tyyppi tai päivärahan tyyppi, näitä tietoja ei ole valmiina korjattavassa ilmoituksessa. Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein ja korjaa niitä tarvittaessa.

Jos haluat vaihtaa kansainvälisten tietojen ilmoituksen lomaketyypin toiseksi, mitätöi ensin vanha ilmoitus ja tee sen jälkeen uusi ilmoitus. Jos yrität korjata lomaketyyppiä Korjaa-toiminnon kautta, tulee virheilmoitus.