Asioi yksityishenkilönä

Omat tulotiedot – tulotietojen katselu

Hae ja katsele omia tulotietojasi, jotka maksajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin.

Työnantajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat tulorekisteriin tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisterissä ovat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista suorituksista.

Jos palkkatietoja ei löydy tulorekisteristä tai huomaat tiedoissa virheen, pyydä maksajaa ilmoittamaan puuttuvat tiedot tai korjaamaan virheelliset tiedot. Monet eri viranomaiset hyödyntävät tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Esimerkiksi työeläkeyhtiöt käyttävät tietoja eläkkeen perusteena, Verohallinto käyttää tietoja verotuksessa ja Kela tekee etuuspäätöksiä tietojen pohjalta.

Ilmoittaminen 

Jos olet maksanut kotitaloutena palkkaa, palkkioita, työkorvausta tai muuta ansiotuloa, ilmoita tiedot tulorekisteriin.

Lue lisää siitä, milloin ja mitä tietoja kotitalous ilmoittaa tulorekisteriin

Lue lisää tulorekisterin ilmoituksista

Annetut ilmoitukset 

Hae ja katsele tulorekisteriin antamiasi ilmoituksia. Voit myös korjata tai mitätöidä ilmoituksia tai käyttää annettua ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana.

Tilaukset

Tilaa pdf-muotoisia raportteja tai katsele aiemmin tilaamiasi raportteja. Voit tilata esimerkiksi raportin tulorekisteriin ilmoittamistasi palkkatiedoista tai tulorekisteriotteen sinulle maksetuista tuloista.