Asioi yksityishenkilönä

Katso ohjevideo tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käytöstä (YouTube, pituus 3:45 min)

Kun käyttäjä valitsee aloitusvalikossa Jatka yksityishenkilönä, käyttäjä siirtyy henkilökohtaiselle etusivulle.

Yksityishenkilön valikko.

Yksityishenkilön valikon toiminnot.
Toiminto Kuvaus
Yksityishenkilö Käyttäjä siirtyy asiointipalvelun etusivulle. Käyttäjä voi valita toiminnon Omat tulotiedot, Ilmoittaminen tai Annetut ilmoitukset.

Omat tulotiedot – tulotietojen katselu

Käyttäjä siirtyy omien tulotietojensa yhteenvetosivulle. Käyttäjä voi hakea ja katsella omia tulotietoja, jotka maksajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin.

i-ohje

Ilmoittaminen

Käyttäjä siirtyy ilmoittamisen etusivulle. Käyttäjä voi valita ilmoitustyypin: palkkatietoilmoitus, työnantajan erillisilmoitus, tiedot kansainvälisestä työskentelystä tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus. Valitsemalla ilmoitustyypin käyttäjä siirtyy tekemään uutta ilmoitusta.

i-ohje

Palkkatietoilmoitus

Käyttäjä siirtyy antamaan palkkatietoilmoituksen.

i-ohje

Katso ohjevideo (YouTube, pituus 5:27 min)

Työnantajan erillisilmoitus

Käyttäjä siirtyy antamaan uutta työnantajan erillisilmoitusta.

i-ohje

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

Käyttäjä siirtyy antamaan ilmoituksen kansainvälisen työskentelyn tiedoista.

i-ohje

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

Käyttäjä siirtyy antamaan vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen.

i-ohje

Annetut ilmoitukset Käyttäjä siirtyy annettujen ilmoitusten yhteenvetosivulle, jossa käyttäjä voi hakea ja katsella antamiaan ilmoituksia.
Tilaukset Käyttäjä voi tilata pdf-muotoisen raportin (esim. tulorekisteriotteen) tai katsella aiemmin tilattuja raportteja. 

i-ohje

I-ohje painike.

i-ohje

Käyttäjä voi lukea ilmoittamisen tilanteisiin liittyviä ohjeita. Sivu aukeaa uuteen ikkunaan. 

Huomioita

Jos käyttäjä on kirjautunut sähköiseen asiointipalveluun Katso-tunnisteella, ei  Jatka yksityishenkilönä -vaihtoehtoa ole valittavissa.