Asioi yksityishenkilön puolesta

Sivulla on sen henkilön nimi, jonka puolesta asioit, sekä valtuudet, jotka olet henkilöltä saanut. Sähköisessä asiointipalvelussa näytetään ainoastaan annetun valtuuden mukaiset toiminnot. Lue lisää valtuuksista.

Omat tulotiedot 

Hae ja katsele tulotietoja, jotka maksajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin henkilölle, jonka puolesta asioit.

Työnantajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat tulorekisteriin tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisterissä ovat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja ansiotuloista, ja 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Jos palkkatietoja ei löydy tulorekisteristä tai huomaat tiedoissa virheen, pyydä maksajaa ilmoittamaan puuttuvat tiedot tai korjaamaan virheelliset tiedot. Monet eri viranomaiset hyödyntävät tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Esimerkiksi työeläkeyhtiöt käyttävät tietoja eläkkeen perusteena, Verohallinto käyttää tietoja verotukseen ja Kela tekee etuuspäätöksiä tietojen pohjalta.

Ilmoittaminen 

Jos valtuuttaja on maksanut kotitaloutena palkkaa, palkkioita, työkorvausta tai muuta ansiotuloa, ilmoita tiedot hänen puolestaan tulorekisteriin. Ilmoittamista varten tarvitset valtuuden Palkkatietojen ilmoittaminen.

Lue lisää siitä, milloin ja mitä tietoja kotitalous ilmoittaa tulorekisteriin.

Lue lisää tulorekisterin ilmoituksista.

Annetut ilmoitukset 

Hae ja katsele valtuuttajan nimissä tulorekisteriin annettuja ilmoituksia. Voit myös korjata tai mitätöidä ilmoituksia tai käyttää annettua ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana.

Ilmoitusten hakua ja katselua varten tarvitset valtuuden Palkkatietojen katselu. Annettujen ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti onnistuvat vain valtuudella Palkkatietojen ilmoittaminen.

Tiedostojen lähettäminen

Lähetä tulorekisteriin valtuuttajan puolesta xml-tiedostoja, jotka sisältävät esimerkiksi ilmoituksia, mitätöintitietoja tai aineistotilauksen. Muodosta tiedosto omassa järjestelmässäsi lähettämistä varten.

Lopeta toisen puolesta asiointi

Kun haluat lopettaa asioinnin toisen henkilön puolesta, valitse Lopeta toisen puolesta asiointi. Siirryt tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun etusivulle ja voit jatkaa asiointia tulorekisterissä. Sinun ei tarvitse kirjautua sähköiseen asiointipalveluun uudelleen.