Maksajan tyyppi

Ilmoita maksajan tyyppi vain, jos maksaja on jokin vaihtoehdoista. Tarvittaessa voit valita useamman maksajan tyypin.

Tilapäinen työnantaja

Tilapäinen työnantaja on työnantaja, joka ei työllistä ketään pysyvästi ja maksaa palkkoja kuuden kuukauden aikana enintään 8 676 euroa (vuonna 2020). Tilapäisellä työnantajalla ei ole voimassa olevaa eläkevakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa.
Lue lisää: Tilapäinen työnantaja

Erityisjärjestö

Erityisjärjestö on suorituksen maksaja, jonka maksamasta palkasta ei kansainvälistä erityisjärjestöä koskevan sopimuksen mukaan makseta Suomen tuloveroa.

Valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos

Valitaan, kun maksaja on valtion liikelaitos tai erillishallinnollinen valtion laitos kuten Kela tai Suomen Pankki. Tieto on annettava aina, kun maksaja on jokin näistä.

Julkisyhteisö

Julkisyhteisöjä ovat valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakuntahallinto, evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko tai niiden seurakunta tai seurakuntayhtymä. Tieto on annettava, jos tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen.  Silloin, kun suoritus maksetaan yleisesti verovelvolliselle, tietoa ei tarvitse ilmoittaa, vaikka maksaja olisikin julkisyhteisö.

Ulkomainen konserniyhtiö

Ulkomainen konserniyhtiö on konserniin kuuluva yhtiö, joka on perustettu muualla kuin Suomessa.

Ulkomainen työnantaja

Ulkomainen työnantaja on yritys, jota ei ole perustettu Suomen lainsäädännön mukaan tai
jonka rekisteröity kotipaikka muualla kuin Suomessa. Kotipaikka on paikkakunta, josta yrityksen toimintaa johdetaan.

Valtio

Valitaan, jos suorituksen maksajana on valtio.