1. Maksajan tiedot

Maksajan perustiedot

Maksajan tiedot on tuotu ilmoitukselle asiakastiedoista. Voit tarvittaessa muokata maksajan nimeä. 

Maksaja on työnantaja, muu suorituksen maksaja tai muu ilmoituksen antaja, jonka velvollisuus on ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. 

Tiedot on ilmoitettava Y-tunnusta tai suomalaista henkilötunnusta käyttäen. Jos maksajalla ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Jos maksajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet. 

Maksajan osoite

Ilmoita maksajan osoitetiedot (katuosoite tai postilokero, postitoimipaikka ja postinumero, tarvittaessa c/o-tarkenne), jos

 • suorituksen maksajalla ei ole suomalaista tunnistetta
 • osoite sijaitsee ulkomailla
 • maksaja on tilapäinen työnantaja. 

Jos osoite on ulkomailla, valitse myös maakoodi valikosta.

Maksajan tyyppi

Valitse maksajan tyyppi vain, jos jokin vaihtoehdoista koskee suorituksen maksajaa. Tarvittaessa voit valita useita maksajan tyyppejä.

 • Tilapäinen työnantaja
 • Erityisjärjestö
 • Valtion liikelaitos tai erillishallinnon valtion laitos
 • Julkisyhteisö
 • Ulkomainen konserniyhtiö
 • Ulkomainen työnantaja
 • Valtio

Tarkemmat kuvaukset maksajan tyypeistä

Maksajan aliorganisaatio

Aliorganisaatio on maksajan tiettyä toimintaa tai tarkoitusta varten perustama organisaation osa. Jos organisaatiolla on käytössä aliorganisaation tunniste, ilmoita maksajan aliorganisaatio. Aliorganisaation tunnisteella suorituksen maksaja voi jaotella organisaation erillisiin kokonaisuuksiin.

Jos organisaatiolla on käytössä aliorganisaation tunniste, ilmoita maksajan aliorganisaatio. 

Aliorganisaatiotieto on pakollinen, jos

 • maksajalla on Kevan ilmoittajakoodiston mukainen aliorganisaatio 
 • suorituksen maksajana on valtion virasto.

Valitse Maksajan oma koodisto, jos aliorganisaation tunniste on organisaation itse muodostama. Tunniste voi olla tehty palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai Katso-palvelussa rajaamaan tietojen näkyvyyttä tulorekisterissä tai tunniste voi olla muu maksajan tarvitsema tapa luokitella ilmoituksia.

Kevan ilmoittajakoodistoa käyttävät Kela sekä kunta-alan, valtion ja kirkon työnantajat, joilla on käytössään Kevan antama yksilöllinen ilmoittajakoodi laitostensa ja virastojensa palkkatietoilmoitusten erittelemistä varten.

Virastotunniste: Tunniste on käytössä valtionhallinnossa, esimerkiksi valtion eri virastot ilmoittavat oman virastotunnisteensa. 

Samaa tyyppiä olevia aliorganisaation tunnisteita voi olla vain yksi. Lisää useampia aliorganisaatioita painamalla Lisää aliorganisaatio. 

Näytä maksajan tarkemmat tiedot

Valitse Maksaja toimii sijaismaksajana, jos maksaja on maksanut suorituksen varsinaisen työnantajan puolesta. Sijaismaksajana voivat toimia ulosottovirastot, kunnat, Kela, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat. Myös konserniyhtiöt ja ulkomaiset työnantajat voivat käyttää sijaismaksajia. Ilmoita varsinaisen työnantajan nimi, valitse tunnisteen tyyppi valikosta ja ilmoita tunniste. Jos tunniste on ulkomainen, valitse myös tunnisteen maakoodi valikosta. Valitse Maksettu palkkaturvana, jos suoritus on maksettu palkkaturvana.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluva ulkomainen työnantaja on velvollinen antamaan ilmoituksen tulorekisteriin. Jos työnantajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, ilmoituksen antaa edustaja (laki työntekijöiden lähettämisestä 8 §). Jos edustajaa ei ole, ilmoituksen antaa ulkomainen työnantaja. 

Edustajan perustiedot 

Valitse Edustaja toimii ilmoittajana, jos ulkomaista työnantajaa ei ole rekisteröity ennakkoperintärekisteriin, ja ilmoituksen antaa edustaja. 

Ilmoita edustajan koko nimi, tunnisteen tyyppi ja tunniste. Voit ilmoittaa useamman tunnisteen valitsemalla Lisää tunniste. Jos ilmoitat ulkomaisen tunnisteen, ilmoita myös maakoodi. 

Edustajan osoite 

Ilmoita edustajan osoite. Jos osoite on ulkomailla, ilmoita myös maakoodi.

Yhteyshenkilö

Ilmoita tästä ilmoituksesta lisätietoja antavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Voit lisätä useampia yhteyshenkilöitä valitsemalla Lisää yhteyshenkilö.

Paina Tallenna. Voit nyt katsella antamiasi tietoja. Muokkaa-painikkeen avulla voit palata takaisin muokkaamaan annettuja tietoja. Paina Seuraava jatkaaksesi ilmoittamista. 

2. Ilmoituksen tiedot

3. Esikatselu