Jos kotitalous on säännöllinen työnantaja

Ilmoita työnantajan erillisilmoituksessa työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävien vähennysten määrät tai Ei palkanmaksua -tieto.

Kotitalous on yleensä ns. satunnainen työnantaja. Kotitalous voi kuitenkin olla säännöllinen työnantaja, jos se on merkitty Verohallinnon työnantajarekisteriin. Säännöllinen työnantaja maksaa palkkaa vakituisesti vähintään kahdelle työntekijälle tai samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja lyhytaikaisia.

Säännöllisenä työnantajana toimivan kotitalouden on annettava työnantajan erillisilmoitus viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta.

Uusi työnantajan erillisilmoitus

Työnantajan erillisilmoitus on jaettu kolmeen osaan

1. Maksajan tiedot

2. Ilmoituksen tiedot

3. Esikatselu