2. Ilmoituksen tiedot

Maksajan ilmoitusviite

Ilmoitusviite yksilöi tulorekisteriin annetun ilmoituksen. Voit muodostaa viitteen itse. Viitteen täytyy olla jokaisella antamallasi ilmoituksella erilainen, ja se voi sisältää esimerkiksi kirjaimia ja numeroita.  Jos et anna viitettä itse, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Ilmoitusviite on tärkeä, koska samaa viitettä käytetään, jos ilmoitusta on tarpeellista korjata.  Ilman ilmoitusviitettä korvaavaa tai mitätöivää ilmoitusta ei pystytä kohdistamaan siihen ilmoitukseen, jota halutaan korjata.

Ilmoitusviitteen voi muodostaa esimerkiksi palkanmaksupäivän ja juoksevan numeron perusteella tai jollain muulla maksajalle sopivalla tavalla. Ilmoitusviite voi olla enintään 40 merkin pituinen ja se voi sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

Työnantaja on 5.2.2019 antanut erillisilmoituksen tammikuulta.

  • Tammikuun 2019 työnantajan erillisilmoituksen ilmoitusviitteeksi voi merkitä esimerkiksi Tammikuu2019.

 

Kohdekausi

Ilmoita kalenterikuukausi ja vuosi, jota erillisilmoituksen tiedot koskevat.

Tulolajit

Älä käytä Ei palkanmaksua -tietoa. Jos olet satunnainen työnantaja etkä ole maksanut palkkaa kohdekauden aikana, ei työnantajan erillisilmoitusta tarvitse antaa.

Jos olet maksanut palkkaa samalle tulonsaajalle kalenterivuoden aikana yli 1 500 euroa ilmoita Työnantajan sairausvakuutusmaksun (yhteismäärä) ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset.

Näytä tarkemmat ilmoituksen tiedot

Satunnaisen työnantajan ei tarvitse ilmoittaa tarkempia ilmoituksen tietoja.

Kun olet antanut tarvittavat tiedot, siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Seuraava.

Ilmoituksen tiedot, jos kotitalous on säännöllinen työnantaja

 

1. Maksajan tiedot

3. Esikatselu