Uusi työnantajan erillisilmoitus

Ilmoita työnantajan erillisilmoituksessa työnantajan sairausvakuutusmaksun ja siitä tehtävien vähennysten määrät.

Kotitalous on yleensä ns. satunnainen työnantaja. Satunnainen työnantaja on työnantaja, jolla on kalenterivuoden aikana palveluksessaan vain yksi palkansaaja tai enintään viisi palkansaajaa, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Säännöllinen työnantaja maksaa vakituisesti palkkaa vähintään kahdelle työntekijälle tai työsuhteen pituudesta riippumatta vähintään kuudelle työntekijälle.

Anna työnantajan erillisilmoitus palkanmaksukuukausilta vain silloin, kun maksat samalle tulonsaajalle yhteensä enemmän kuin 1500 euroa kalenterivuodessa.
Työnantajan erillisilmoitus annetaan viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Ohjeita ilmoittamiseen, jos kotitalous on säännöllinen työnantaja.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta

Uusi työnantajan erillisilmoitus

Työnantajan erillisilmoitus on jaettu kolmeen osaan

  1. Maksajan tiedot
  2. Ilmoituksen tiedot
  3. Esikatselu