Yleisohje ilmoittaminen

Voit antaa tulorekisterin asiointipalvelussa palkkatietoilmoituksen, työnantajan erillisilmoituksen sekä kansainvälisiin tilanteisiin liittyvät lomakkeet: tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksen. 

Jos haluat antaa uuden ilmoituksen, valitse sivun vasemmasta reunasta ilmoitus, jonka haluat antaa. Tarkemmat ohjeet ilmoituksen antamiseen ovat ilmoituksen yhteydessä olevassa i-ohjeessa

Jos haluat korjata aiemmin tekemääsi palkkatietoilmoitusta, valitse Annetut ilmoitukset.

Ilmoita tiedot oikealla ilmoituksella

Palkkatietoilmoitus: Ilmoita tulonsaajalle samana maksupäivänä maksetut palkat ja muut suoritukset.

  • Satunnainen työnantaja: Anna palkkatietoilmoitus viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuun viidenteen päivään mennessä.
  • Säännöllinen työnantaja: Anna palkkatietoilmoitus viimeistään viidentenä kalenteripäivänä palkanmaksupäivän jälkeen.

Työnantajan erillisilmoitus: Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksu ja siitä tehtävien vähennysten määrä tai säännöllisen työnantajan Ei palkanmaksua -tieto.

  • Satunnainen työnantaja: Anna ilmoitus vain, jos maksat samalle tulonsaajalle kalenterivuoden aikana palkkaa yli 1 500 euroa.
  • Säännöllinen työnantaja: Anna ilmoitus kaikilta kuukausilta. Ilmoitus on annettava myös niiltä kuukausilta, joiden aikana et ole maksanut palkkaa.

Anna työnantajan erillisilmoitus viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Tiedot kansainvälisestä työskentelystä: Ilmoita tiedot ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa (NT1) tai toimittamatta jättämisestä Suomessa (NT2). Samassa ilmoituksessa ilmoitetaan työntekijöiden oleskelujaksot Suomessa.

  • Satunnainen työnantaja: Ilmoita NT-tiedot viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.
  • Säännöllinen työnantaja: Ilmoita NT-tiedot viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen ulkomaan työskentelystä maksetun palkan jälkeen.
  • Ilmoita työntekijöiden oleskelujaksot Suomessa viimeistään maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus (ulkomainen työnantaja): Ilmoita tiedot ulkomaisesta vuokratyöntekijästä, jonka olet vuokrannut Suomessa olevalle työn teettäjälle. Ilmoitus on annettava työskentelyn kestosta riippumatta aina.

  • Satunnainen työnantaja: Anna ilmoitus viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. 
  • Säännöllinen työnantaja: Anna ilmoitus viimeistään viidentenä kalenteripäivänä ensimmäisen palkanmaksupäivän jälkeen.

Lue lisää erilaisista ilmoittamisen tilanteista:

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kotitalous työn teettäjänä

Säännöllinen työnantaja: