Uusi tilaus

Voit tilata sähköisessä asiointipalvelussa raportteja tai aineistoja kertatilauksena.

Tilattu aineisto tai raportti toimitetaan sillä kielellä, joka yritykselle tai organisaatiolle on merkitty asiointikieleksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (suomi, ruotsi tai englanti).

Yksityishenkilön tekemä tilaus toimitetaan sillä kielellä, joka henkilölle on merkitty asiointikieleksi väestötietojärjestelmään (suomi tai ruotsi).

Tilattavissa olevien raporttien ja aineistojen valikoima riippuu siitä, millä asiointiroolilla ja valtuuksilla asioit tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Raportin tai aineiston noutaminen

300-sarjan aineistot ovat xml-muotoisia aineistoja, ja ne toimitetaan organisaatiosi SFTP-kansioon. 600- ja 700-sarjan aineistot ovat pdf- tai csv-muotoisia raportteja, ja ne toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun Tilauksen tiedot-sivulle.

Suorituksen maksajan aineistot ja raportit

 • 312 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (xml, kertatilaus)
 • 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (pdf, kertatilaus)
 • 630 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (csv, kertatilaus)
 • 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (csv, kertatilaus)
 • 614 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (pdf, kertatilaus)
 • 620 Maksajan etuustietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (csv, kertatilaus)
 • 632 Maksajan etuustietojen yhteenveto (csv, kertatilaus)
 • 610 Ilmoituksilla havaittujen virheiden yhteenveto (pdf, kertatilaus)

Tiedon käyttäjän aineistot ja raportit

 • 300 Palkkatietoilmoitukset - kaikki tulonsaajat
 • 304 Palkkatietoilmoitukset - useita työeläkelaitoksia
 • 305 Palkkatietoilmoitukset - puuttuva työeläkejärjestelynumero
 • 306 Työnantajan erillisilmoitukset - kaikki maksajat
 • 308 Työnantajan erillisilmoitukset - useita työeläkelaitoksia
 • 310 Osapuolen käyttäjien käyttölokitiedot
 • 314 Palkkatietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä
 • 315 Etuustietoilmoitukset - kaikki tulonsaajat
 • 318 Etuustietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä
 • 700 Tiedon käyttäjän aineistopoimintojen yhteenveto (pdf, kertatilaus)
 • 702 Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot (pdf)
 • 710 Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot (csv)

Lue lisää aineistotyypeistä.

Yleistiedot

Tilaajan tiedot on tuotu tilaukselle tulorekisterin asiakastiedoista.

Tilaajan tyyppi

Valitse, tilaatko aineiston palkkatiedon tuottajana vai etuustiedon tuottajana. Tilattavissa olevien aineistojen ja raporttien valikoima riippuu valitsemastasi tilaajan tyypistä.

Tilauksen tiedot

Anna tilaukselle poiminnan ajankohta, eli päivä ja kellonaika. Tilaus poimitaan valittuna ajankohtana. Oletuksena poiminnan ajankohdaksi on täytetty kuluva päivä ja kellonaika.

Anna tilaukselle halutessasi tilaajan viite, joka yksilöi tilauksen. Viitteen sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Viite ei voi sisältää välilyöntejä.

Jos et anna viitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Tulorekisterin muodostama viite on muodossa IR-202X-XX.

Tilattavat aineistot

Lisää tilattava aineisto valitsemalla Lisää aineisto, ja valitse aineisto pudotusvalikosta. Voit tilata useampia eri aineistoja samalla tilauksella. Valitsemasi aineistot kuitenkin vaikuttavat siihen, mitä muita aineistoja voit valita samaan tilaukseen. Lisäksi tulorekisteri suosittelee, että yhteen tilaukseen valitaan vain yksi aineisto.

Rajaa poimintaa poimintaehdoilla

Voit rajata aineiston sisältöä erilaisilla poimintaehdoilla. Poimintaehtojen valikoima riippuu tilattavasta aineistosta tai raportista. Osa poimintaehdoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia.

Aikaväli

Valitse aikaväli, jolta haluat tiedot raporttiin tai aineistoon. Aikavälin enimmäispituus riippuu tilattavasta raportista tai aineistosta.

Aikaväli voi olla maksupäivän aikaväli, kohdekauden aikaväli tai muutosten poimintaväli. Kaikille tilauksille on annettava joko koko tilausta koskeva muutosten poimintaväli tai aineiston tiedoissa annettava aikaväli.

Maksupäivän aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan ilmoitukset, joiden suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on annetulla aikavälillä.

Kohdekauden aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan tiedot annetulta aikaväliltä.

Muutosten poimintaväli: Jos annat muutosten poimintavälin, kaikki tilauksen aineistot poimitaan samalta aikaväliltä. Aineistoon poimitaan ilmoitukset, jotka on tallennettu tulorekisteriin, joita on korjattu tai jotka on mitätöity tänä aikana. Jos et anna loppupäivää, ilmoitukset poimitaan poiminnan ajankohtaan saakka.

Maksajan aliorganisaatio

Jos organisaatiosi on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin käyttäen aliorganisaation tunnistetta, voit antaa poimintaehdoksi maksajan aliorganisaation tunnisteen. Tällöin aineistoon tai raporttiin poimitaan vain kyseisellä aliorganisaation tunnisteella ilmoitetut tiedot. Jos organisaatio on rajoittanut tilausten tekemistä aliorganisaation tunnisteella, et voi muuttaa valintaa.

Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta ja anna aliorganisaation tunniste.

Ilmoittajan tyyppi

Valitse ilmoittajan tyypiksi joko maksaja tai sijaismaksaja.

Maksaja: Aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joilla organisaatiosi on ollut maksaja tai sijaismaksajatilanteissa varsinainen työnantaja.

Sijaismaksaja: Aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joilla organisaatiosi on ollut sijaismaksaja.

Esikatselu

Tarkista antamasi tiedot esikatseluvaiheessa. Jos tilauksen tiedoissa on puutteita tai virheitä, palaa tilauksen tietoihin korjaamaan puutteet. Valitse lopuksi Lähetä. Saat vastaanottokuittauksen, kun tilaus on onnistuneesti tallennettu tulorekisteriin.

Yleistiedot

Tilaajan tiedot on tuotu tilaukselle tulorekisterin asiakastiedoista.

Tilauksen tiedot

Anna tilaukselle poiminnan ajankohta, eli päivä ja kellonaika. Tilaus poimitaan valittuna ajankohtana. Oletuksena poiminnan ajankohdaksi on täytetty kuluva päivä ja kellonaika.

Anna tilaukselle halutessasi tilaajan viite, joka yksilöi tilauksen. Viitteen sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Viite ei voi sisältää välilyöntejä.

Jos et anna viitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Tulorekisterin muodostama viite on muodossa IR-202X-XX.

Tilattavat aineistot

Lisää tilattava aineisto valitsemalla Lisää aineisto, ja valitse aineisto pudotusvalikosta. Voit tilata useampia eri aineistoja samalla tilauksella. Valitsemasi aineistot kuitenkin vaikuttavat siihen, mitä muita aineistoja voit valita samaan tilaukseen. Lisäksi tulorekisteri suosittelee, että yhteen tilaukseen valitaan vain yksi aineisto.

Rajaa poimintaa poimintaehdoilla

Voit rajata aineiston sisältöä erilaisilla poimintaehdoilla. Poimintaehtojen valikoima riippuu tilattavasta aineistosta tai raportista. Osa poimintaehdoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia.

Tiedonsaantiprofiili

Valitse tiedonsaantiprofiili pudotusvalikosta. Aineistoon poimitaan vain ne tiedot, jotka sinulla on tiedon käyttäjän profiilin perusteella oikeus saada.

Ilmoitusversioiden poiminta

Valitse, mitkä ilmoitusversiot poimitaan aineistoon.

Poimitaan kaikki ilmoitusversiot: Aineistoon poimitaan ilmoituksen kaikki versiot eli uudet, korvaavat ja mitätöidyt ilmoitukset.

Poimitaan vain viimeisin ilmoitusversio: Aineistoon poimitaan vain ilmoituksen viimeisin versio, joka voi olla uusi, korvaava tai mitätöity ilmoitus.

Aikaväli

Valitse aikaväli, jolta haluat tiedot raporttiin tai aineistoon. Aikavälin enimmäispituus riippuu tilattavasta raportista tai aineisosta.

Aikaväli voi olla maksupäivän aikaväli, kohdekauden aikaväli tai muutosten poimintaväli. Kaikille tilauksille on annettava joko koko tilausta koskeva muutosten poimintaväli tai aineiston tiedoissa annettava aikaväli.

Maksupäivän aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan ilmoitukset, joiden suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on annetulla aikavälillä.

Kohdekauden aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan tiedot annetulta aikaväliltä.

Muutosten poimintaväli: Jos annat muutosten poimintavälin, kaikki tilauksen aineistot poimitaan samalta aikaväliltä. Aineistoon poimitaan ilmoitukset, jotka on tallennettu tulorekisteriin, joita on korjattu tai jotka on mitätöity tänä aikana. Jos et anna loppupäivää, ilmoitukset poimitaan poiminnan ajankohtaan saakka.

Poiminnan rajaus: ei sijaismaksajan ilmoituksia

Ei valintaa: Tämä on oletusvalinta. Jos et halua rajata poimintaa, älä muuta valintaa.

Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja: Aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joissa ei ole ilmoitettu sijaismaksajaa.

Tulorekisterin ilmoitusviite

Voit antaa poimintaehdoksi enintään 200 tulorekisterin ilmoitusviitettä. Tulorekisterin ilmoitusviite on guid-muotoinen tekninen järjestelmäviite (esimerkiksi 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388). Aineistoon poimitaan ilmoitukset, joilla on jokin poimintaehdoksi antamasi tulorekisterin ilmoitusviite.

Käyttäjätunnus

Voit rajata poimintaa antamalla tietyn käyttäjän asiakastunniste. Raporttiin poimitaan tiedot vain kyseisen käyttäjän toimenpiteistä.

Esikatselu

Tarkista antamasi tiedot esikatseluvaiheessa. Jos tilauksen tiedoissa on puutteita tai virheitä, palaa tilauksen tietoihin korjaamaan puutteet. Valitse lopuksi Lähetä. Saat vastaanottokuittauksen, kun tilaus on onnistuneesti tallennettu tulorekisteriin.

Raportin katselu

Tekemäsi tilaus näkyy hetken kuluttua sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulla.

Valitse tilaus ja lataa poimittu raportti kohdasta Lataa raportti. Voit myös tulostaa valmiin tiedoston käyttämällä näppäinyhdistelmää CTRL + P tai esimerkiksi tallentaa sen tietokoneellesi.

Aineiston katselu

Tekemäsi tilaus näkyy hetken kuluttua sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulla. Voit noutaa poimitun aineiston organisaatiosi SFTP-kansiosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.7.2022