Uusi tilaus

Voit tilata sähköisessä asiointipalvelussa raportteja tai aineistoja kertatilauksena.

Tilattavissa olevien raporttien ja aineistojen valikoima riippuu siitä, millä asiointiroolilla ja valtuuksilla asioit tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Raportin tai aineiston tilaaminen

Raportit ovat pdf- tai csv-muotoisia yhteenvetoja. Jos haluat käsitellä tietoja taulukkolaskentaohjelmassa (esimerkiksi Excel), tilaa csv-muotoinen raportti.

Maksajana voit tilata 600-sarjan raportteja. Tilauksessa voit valita, millä kielellä raportti muodostuu (suomi, ruotsi tai englanti). Jos asioit rajapinnan kautta, voit myös tilata tietyt tiedot aineistona xml-muodossa (aineisto 312). 

1. Yleistiedot

Tilaajan tiedoissa on valmiina maksajan nimi ja tunniste.

Jos ilmoitat sekä palkkoja että etuuksia, valitse tilaajan tyyppi: tilaatko aineiston palkkatiedon tuottajana vai etuustiedon tuottajana. Tämä vaikuttaa siihen, mitä raportteja ja aineistoja voit valita vaiheessa 3.

2. Tilauksen tiedot

Anna tilaukselle poiminnan ajankohta, eli päivä ja kellonaika. Tilaus poimitaan valittuna ajankohtana. Oletuksena poiminnan ajankohdaksi on täytetty kuluva päivä ja kellonaika.

Anna tilaukselle halutessasi tilaajan viite, joka yksilöi tilauksen. Viitteen sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Viite ei voi sisältää välilyöntejä.

Jos et anna viitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Tulorekisterin muodostama viite on muodossa IR-202X-XX.

3. Tilattavat aineistot

Lisää tilattava aineisto valitsemalla Lisää aineisto. Valitse aineisto pudotusvalikosta.

Voit tilata useita eri aineistoja samalla tilauksella. Valitsemasi aineistot kuitenkin vaikuttavat siihen, mitä muita aineistoja voit valita samaan tilaukseen. Tulorekisteri suosittelee, että yhteen tilaukseen valitaan vain yksi aineisto.

Voit rajata aineiston sisältöä erilaisilla poimintaehdoilla. Poimintaehtojen valikoima riippuu tilattavasta aineistosta tai raportista. Osa poimintaehdoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia.

Aikaväli

Ilmoita aikaväli, jolta haluat tiedot raporttiin tai aineistoon. Aikavälin enimmäispituus riippuu tilattavasta raportista tai aineistosta.

 • Maksupäivän aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan ilmoitukset, joiden suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on annetulla aikavälillä.
 • Kohdekauden aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan tiedot annetulta aikaväliltä.
 • Vastaanottohetken aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan ilmoitukset, jotka on vastaanotettu tulorekisteriin annetulla aikavälillä.
 • Poissaolojen aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan ilmoitukset, joissa vähintään yksi päivä poissaolojen ilmoitusjaksosta tai poissaolojaksosta on annetulla aikavälillä. Jos haluat poissaolot maksupäivän mukaan, valitse poimintaehdoksi maksupäivän aikaväli.
Maksajan aliorganisaatio

Jos organisaatiosi on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin käyttäen aliorganisaation tunnistetta, voit antaa poimintaehdoksi maksajan aliorganisaation tunnisteen. Tällöin aineistoon tai raporttiin poimitaan vain kyseisellä aliorganisaation tunnisteella ilmoitetut tiedot. Jos organisaatio on rajoittanut tilausten tekemistä aliorganisaation tunnisteella, et voi muuttaa valintaa.

Valitse tunnisteen tyyppi pudotusvalikosta ja anna aliorganisaation tunniste.

Ilmoittajan tyyppi

Valitse ilmoittajan tyypiksi joko maksaja tai sijaismaksaja.

 • Maksaja: Aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joilla organisaatiosi on ollut maksaja tai sijaismaksajatilanteissa varsinainen työnantaja.
  • Halutessasi voit antaa myös ilmoittajan tyypin tarkenteen, jos haluat raporttiin vain organisaatiosi itse maksamat suoritukset tai vain sijaismaksajan maksamat suoritukset. Jos et anna tarkennetta, aineistoon poimitaan kaikki suoritukset eriteltynä omiin ja sijaismaksajan suorituksiin.
 • Sijaismaksaja: Aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joilla organisaatiosi on ollut sijaismaksaja.
Raportin kieli

Voit valita, millä kielellä raportti muodostuu (suomi, ruotsi tai englanti). Jos et muuta valintaa, raportti muodostuu sillä kielellä, jolla käytät asiointipalvelua tilaushetkellä.

4. Esikatselu

Tarkista antamasi tiedot. Jos tilauksen tiedoissa on puutteita tai virheitä, palaa aikaisempiin vaiheisiin korjaamaan puutteet. Valitse lopuksi Lähetä.

Saat vastaanottokuittauksen, kun tilaus on onnistuneesti tallennettu tulorekisteriin.

Tiedon käyttäjänä voit tilata 300-sarjan xml-muotoisia aineistoja ja 700-sarjan raportteja. Raportti tai aineisto muodostetaan sillä kielellä, joka organisaatiollesi on merkitty asiointikieleksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (suomi, ruotsi tai englanti).

1. Yleistiedot

Tilaajan tiedoissa on valmiina organisaation nimi ja tunniste.

2. Tilauksen tiedot

Anna tilaukselle poiminnan ajankohta, eli päivä ja kellonaika. Tilaus poimitaan valittuna ajankohtana. Oletuksena poiminnan ajankohdaksi on täytetty kuluva päivä ja kellonaika.

Anna tilaukselle halutessasi tilaajan viite, joka yksilöi tilauksen. Viitteen sallitut merkit ovat numerot 0–9, kirjaimet a–z ja A–Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”. Viite ei voi sisältää välilyöntejä.

Jos et anna viitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Tulorekisterin muodostama viite on muodossa IR-202X-XX.

3. Tilattavat aineistot

Lisää tilattava aineisto valitsemalla Lisää aineisto. Valitse aineisto pudotusvalikosta.

Voit tilata useita eri aineistoja samalla tilauksella. Valitsemasi aineistot kuitenkin vaikuttavat siihen, mitä muita aineistoja voit valita samaan tilaukseen. Tulorekisteri suosittelee, että yhteen tilaukseen valitaan vain yksi aineisto.

Voit rajata aineiston sisältöä erilaisilla poimintaehdoilla. Poimintaehtojen valikoima riippuu tilattavasta aineistosta tai raportista. Osa poimintaehdoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia.

Tiedonsaantiprofiili

Valitse tiedonsaantiprofiili pudotusvalikosta. Aineistoon poimitaan vain ne tiedot, jotka sinulla on tiedon käyttäjän profiilin perusteella oikeus saada.

Ilmoitusversioiden poiminta

Valitse, mitkä ilmoitusversiot poimitaan aineistoon.

 • Poimitaan kaikki ilmoitusversiot: Aineistoon poimitaan ilmoituksen kaikki versiot eli uudet, korvaavat ja mitätöidyt ilmoitukset.
 • Poimitaan vain viimeisin ilmoitusversio: Aineistoon poimitaan vain ilmoituksen viimeisin versio, joka voi olla uusi, korvaava tai mitätöity ilmoitus.
Aikaväli

Ilmoita aikaväli, jolta haluat tiedot raporttiin tai aineistoon. Aikavälin enimmäispituus riippuu tilattavasta raportista tai aineisosta.

 • Maksupäivän aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan ilmoitukset, joiden suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on annetulla aikavälillä.
 • Kohdekauden aikaväli: Aineistoon tai raporttiin poimitaan tiedot annetulta aikaväliltä.
 • Muutosten poimintaväli: Jos annat muutosten poimintavälin, kaikki tilauksen aineistot poimitaan samalta aikaväliltä. Aineistoon poimitaan ilmoitukset, jotka on tallennettu tulorekisteriin, joita on korjattu tai jotka on mitätöity tänä aikana. Jos et anna loppupäivää, ilmoitukset poimitaan poiminnan ajankohtaan saakka.

Anna tilaukselle poimintaehdoksi jokin eri aikaväleistä tai muutosten poimintaväli. Aikaväli koskee vain tätä aineistoa, muutosten poimintaväli koskee koko tilausta.

Poiminnan rajaus: ei sijaismaksajan ilmoituksia
 • Ei valintaa: Tämä on oletusvalinta. Jos et halua rajata poimintaa, älä muuta valintaa.
 • Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja: Aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joissa ei ole ilmoitettu sijaismaksajaa.
Tulorekisterin ilmoitusviite

Voit antaa poimintaehdoksi enintään 200 tulorekisterin ilmoitusviitettä. Tulorekisterin ilmoitusviite on guid-muotoinen tekninen järjestelmäviite (esimerkiksi 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388).

Aineistoon poimitaan ilmoitukset, joilla on jokin poimintaehdoksi antamasi tulorekisterin ilmoitusviite.

Käyttäjätunnus

Voit rajata käyttölokiraportin poimintaa antamalla tietyn henkilön asiakastunnisteen kuten henkilötunnuksen. Raporttiin poimitaan tiedot vain kyseisen henkilön toimenpiteistä sähköisessä asiointipalvelussa.

4. Esikatselu

Tarkista antamasi tiedot. Jos tilauksen tiedoissa on puutteita tai virheitä, palaa aikaisempiin vaiheisiin korjaamaan puutteet. Valitse lopuksi Lähetä.

Saat vastaanottokuittauksen, kun tilaus on onnistuneesti tallennettu tulorekisteriin.

Raportin tai aineiston noutaminen ja katselu

Tekemäsi tilaus näkyy hetken kuluttua sähköisen asiointipalvelun Tehdyt tilaukset -sivulla. Sivulla voit seurata tilauksesi edistymistä.

Tilatun raportin muodostuminen kestää joitakin minuutteja.

Kun tilaus on valmis, voit ladata raportin sivulta Tehdyt tilaukset. Raportteja ovat 600- tai 700-sarjan aineistot.

Jos tilasit rajapinnan kautta noudettavan aineiston (300-sarja), voit noutaa sen organisaatiosi SFTP-kansiosta.

Etsitkö näitä?

Voit hakea ja katsella tilauksia sivulla Tehdyt tilaukset

Tutustu tilattaviin raportteihin ja aineistoihin sivulla Aineistotyypit

Tutustu sähköisen asiointipalvelun ohjeisiin ja kirjaudu sisään tulorekisteriin

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2023