Uusi raporttitilaus

Voit tilata sähköisessä asiointipalvelussa raportteja. Raportit 500, 600 ja 610 ovat pdf-muodossa ja raportti 618 csv-muodossa Tilaukset-sivulla. Raportin muodostus voi kestää joitakin minuutteja. Voit tarkastella raporttia asiointipalvelussa tai tulostaa tai tallentaa sen.

Raportti

Valitse haluamasi raporttityyppi:

Raportille lasketaan tulonsaajalle maksetuista suorituksista annettujen palkkatietoilmoitusten summatietoja. Raportilla näytetään tiedot ilmoituksista, joissa "Suorituksen maksupäivä" on valitun vuoden aikana. Jos valitset raportin kuluvalta vuodelta, raportti muodostuu vuoden alusta tilauspäivään saakka.

Raportille lasketaan suorituksen maksajan toimittamien palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten summatietoja ja ilmoitusten lukumäärät annetulta aikaväliltä. Yhteenvedossa ovat mukana ilmoitukset, jotka on toimitettu teknisen rajapinnan, latauspalvelun tai sähköisen asiointipalvelun kautta tai jotka on annettu paperilomakkeella. Raportti on tarkoitettu suorituksen maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten.

Palkkatietoilmoitukset

Raportille kerätään tiedot maksajan antamista palkkatietoilmoituksista. Jos aineistotilauksella poimintaehtona on maksajan aliorganisaatio, tiedoissa näytetään vain aliorganisaation ilmoitukset. Sähköisessä asiointipalvelussa tilattavan raportin "Ilmoittajan tyyppi" -poimintaehtona on aina "Maksaja". Jos ilmoituksissa on annettu sijaismaksajan tietoja, raportissa näytetään ne ilmoitukset, joissa maksaja on varsinainen työnantaja. Rajapinnan kautta ja latauspalvelussa tehdyssä aineistotilauksessa voi raportille antaa ilmoittajan tyypiksi myös sijaismaksajan.

Työnantajan erillisilmoitukset

Raportille kerätään tiedot maksajan antamista työnantajan erillisilmoituksista. Tiedot näytetään kohdekausien mukaan ryhmiteltynä.

Lisäksi raportille lasketaan koko aikavälin kokonaissummat. Jos aineistotilauksella poimintaehtona on maksajan aliorganisaatio, tiedoissa näytetään vain aliorganisaation ilmoitukset.

Lisätietoa raporttien laskentasäännöistä

Raportilla näytetään yhteenveto maksajan antamissa ilmoituksissa havaituista virheistä annetulla aikavälillä. Yhteenvedossa ovat mukana ilmoitukset, jotka on toimitettu teknisen rajapinnan, latauspalvelun tai sähköisen asiointipalvelun kautta tai jotka on annettu paperilomakkeella. Raportti on tarkoitettu suoritusten maksajille ilmoittamisen virheiden seurantaa varten.

Raportilla näytetään maksajan antamien palkkatietoilmoitusten täsmäytystietoja, jotka on eritelty tulonsaajien ja tulolajien mukaan. Raportissa ovat mukana ilmoitukset, joiden maksupäivä on annetulla aikavälillä. Raportti on tarkoitettu suoritusten maksajille ilmoitustietojen täsmäyttämistä ja tarkistamista varten.

Huom. yksityishenkilö ei voi toistaiseksi tilata raporttia 618.

Raportti toimitetaan sillä kielellä, joka yritykselle tai organisaatiolle on merkitty asiointikieleksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (suomi, ruotsi tai englanti).

Aikaväli

Valitse aikaväli, jolta haluat muodostaa raportin.

  • Raportti 500 Tulonsaajan tulorekisteriote muodostetaan kalenterivuodelta.
  • Raportin 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (kertatilaus) aikaväli voi olla enintään 31 päivää.
  • Raportti 600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus) muodostetaan aina kokonaisilta kuukausilta.
    • Voit antaa raportin aikaväliksi yksittäiset päivät, mutta raportti muodostetaan aina kalenterikuukauden tarkkuudella. Jos annat raportin aikaväliksi esimerkiksi 7.5.–8.6., raportille poimitaan tiedot palkkatietoilmoituksista, joiden maksupäivä on 1.5. ja 30.6. välisenä aikana, ja työnantajan erillisilmoituksista, joiden kohdekautena on touko- tai kesäkuu.

Maksajan aliorganisaatio

Maksajan aliorganisaatio on ilmoitettava, jos raportti halutaan tilata koskemaan vain tiettyä aliorganisaatiota. Tällaisessa tapauksessa organisaatiolla on oltava käytössä aliorganisaation tunniste.