Seloste henkilötietojen käsittelystä Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeessa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 30 artikla.

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke kerää ja säilyttää sidosryhmien henkilöiden yhteystietoja erilaisia ohjaamistehtäviä sekä viestinnällisiä tehtäviä varten.

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on aloittanut 1.3.2018 tulotietojärjestelmän sidosryhmätestauksen. Sidosryhmätestauksessa ei käytetä todellisia henkilötietoja. Tulorekisterihanke muodostaa testausta varten kuvitteellisen asiakasaineiston, jota sidosryhmät käyttävät testauksessa. Tulorekisterihankkeen muodostaman aineiston lisäksi sidosryhmät voivat käyttää testauksessa omia testiasiakkaitaan, joiden on oltava anonymisoituja. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke ei siten käsittele tulonsaajien ja maksajien henkilötietoja.

 

Rekisterinpitäjä Verohallinto/Tulorekisterihanke
PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Käyntiosoite:
Lintulahdenkuja 10, Helsinki
Verohallinnon tietosuojavastaava Helena Hynynen

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000
Henkilötietojen käsittelijä Verohallinto/Tulorekisterihanke
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Yhteystietoja käytetään erilaisissa ohjaamistehtävissä sekä viestinnällisiä tehtäviä varten. Käsittelyn tarkoituksena on hoitaa tarvittava yhteydenpito sidosryhmien kanssa.
Rekisteröityjen ryhmät Tulorekisterin testaus: Tulorekisterin testaajaorganisaatioiden edustajat

Sähköinen uutiskirje: Sähköisen uutiskirjeen tilaajat

Sidosryhmäyhteistyö: Sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet henkilöt

Chat-palvelu: Chat-palvelua käyttävät asiakkaat

Palaute: Palautetta antaneet asiakkaat

Henkilötietojen ryhmät Tulorekisterin sidosryhmätestaussopimukset:

- Testausorganisaatio; organisaation nimi, Y-tunnus ja osoite

- Testauksen yhteyshenkilö; nimi, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite

- Tekninen yhteyshenkilö; etunimi ja sukunimi, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite

Uutiskirje:

- Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite

Sidosryhmäyhteistyö:

- Sidosryhmän edustajan ilmoittama sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Chat-palvelu:

- Asiakkaan ilmoittama nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jos on tarve yhteydenottoon chat-keskustelun päätyttyä.

Palaute:

- Asiakkaan ilmoittama nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Ei käsitellä
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Tietoja ei luovuteta Verohallinnon ulkopuolelle
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin 
Tietoryhmien poistamisen määräajat  Tietoja säilytetään hankkeen ajan 31.3.2021 saakka