Pyyntö omista henkilötiedoista

Pyyntö omista henkilötiedoista (TULOR 6114) -lomakkeella voit pyytää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaista pääsyä omiin tietoihin. Voit pyytää selonteon niistä tiedoista, jotka sinusta on tulotietojärjestelmään tallennettu. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdolliset muistiotiedot, palkkatietoilmoitusten tiedot ja asiakirja-arkistossa olevat tiedot.

Tulotietojärjestelmän tietosuojaselosteessa on tiedot siitä, mitä henkilötietoja tulotietojärjestelmässä käsitellään. Seloste henkilötietojen käsittelystä Tulorekisteriyksikössä

Tulonsaajana voit pyytää raporttia ainoastaan itseäsi koskevista tiedoista. Pyyntö pitää tehdä henkilökohtaisesti. Omia tietoja koskevan pyynnön tekemiseen ei voi valtuuttaa toista henkilöä. Lomake käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaisessa määräajassa eli kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Merkitse vapaamuotoiseen kenttään ajanjakso, jolta pyydät tietoja.

Jos tarvitset tiedot sinulle maksetuista suorituksista, voit tilata tulorekisteriotteen. Otteessa on suoritusten maksajien ilmoittamat tulotiedot. Otteen avulla voit tarkistaa, mitä tulotietoja sinulle on ilmoitettu.

Tulorekisterin lomakkeet

Pyyntö omista henkilötiedoista (TULOR 6114), (pdf)