Mikä on rekisteriseloste?

Rekisteriselosteiden avulla saat tietoa tulotietojärjestelmän hankevaiheen henkilörekistereistä. Rekisteriselosteissa on tiedot siitä, mitä henkilörekistereitä Verohallinnon tulorekisterihankkeella on, mitä tietoja niihin sisältyy, mitkä ovat henkilörekistereiden tietolähteet ja mihin tietoja luovutetaan.

Näillä sivuilla esiteltävät rekisteriselosteet liittyvät tulorekisterin henkilöasiakkaita koskeviin tietoihin ja niiden laatiminen perustuu henkilötietolakiin (523/1999).