Tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 16 §:n 1 kohdan mukainen seloste tulorekisteriin talletettavista tiedoista

Tulorekisteriin talletetaan työnantajien ja muiden suoritusten maksajien ilmoittamat pakolliset tiedot ja niitä täydentävät vapaaehtoiset tiedot. Ilmoitettavien tietojen yksityiskohtainen sisältö on selostettu seuraavissa dokumenteissa:

Luettelo tulorekisteriin talletettavista tiedoista (.xls)