Selosteet tulorekisteriin talletettavista ja tulorekisteristä luovutettavista tiedoista

Tulotietojärjestelmässä käsitellään tietoja, joiden ilmoittamisvelvollisuudesta, käyttötarkoituksesta ja käyttäjistä säädetään laissa. Tulorekisteriyksikkö tekee päätökset siitä, mitä tietoja tulorekisteriin talletetaan ja mitä tietoja kullekin tiedon käyttäjälle luovutetaan siihen käyttötarkoitukseen, mikä laissa on säädetty.

Tulorekisteriyksikkö julkaisee seuraavat tiedot (tulotietojärjestelmästä annetun lain 16 §):