Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT1) 9.12.2020

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Tiedon käyttäjän Tietojen haku -sivusta on julkaistu uusi näkymä, jossa hakutyökalua on uudistettu. Tietoja voi hakea joko hakuehdoilla tai viitteellä. Myös vanha Tietojen haku -sivu on vielä käytössä sidosryhmätestausympäristössä.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Aineistojen kertatilauksissa on muutettu muutosten poimintavälin pakollisuutta ja eri aikavälien rajauksia. Jos kertatilaukselle ei anneta muutosten poimintaväliä, pitää antaa jokin muu aikaväli.
 • Aineistotilaus 314 "Palkkatietoilmoitukset - useita ilmoitusviitteitä" on toteutettu. Aineistoon poimitaan ne palkkatietoilmoitukset, joissa tulorekisterin ilmoitusviite on jokin tilauksella annetuista
  ilmoitusviitteistä.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty kolme uutta tulolajia, joilla ilmoitetaan polkupyöräetu: 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus, 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus ja 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty uusi tulolaji: 365 Ehdollinen osakepalkkio.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto Palkanmaksukauden aikaväli.
 • Lisätty uusi aineiston tyyppi 950 Hylätyt paperilomakkeella annetut ilmoitukset.
 • Palkat: Aineistotilauksiin on lisätty uusi poimintaehto "Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja". Jos poimintaehto annetaan, aineistoon poimitaan vain ilmoitukset, joissa suorituksen maksaja ei ole sijaismaksaja. Jos halutaan poimia aineistoon myös ne ilmoitukset, joissa maksaja on sijaismaksaja, poimintaehtoa ei anneta lainkaan.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Tulorekisteriotteen tilausta varten on julkaistu uusi sivu. Raportin voi tilata tulonsaajana toimiva yksityishenkilö tai yritys. Raportissa on yhteismäärät tulonsaajalle vuoden aikana maksetuista suorituksista.
 • Aineistotilauksia varten on julkaistu uusi verkkolomake. Maksaja tai tiedon käyttäjä voi tilata aineistot ja raportit kertatilauksina voimassa olevien valtuuksien ja tietoluvan mukaisesti. Lomakkeella on huomioitu vuoden 2021 tietosisältömuutokset: uusi poimintaehto "Ei ilmoituksia, joissa suorituksen maksaja on sijaismaksaja", poimintaehtojen lukumäärää ja aikaväliä koskevat rajoitukset sekä muutosten poimintavälin muuttaminen vapaaehtoiseksi, kun aineistolle annetaan muu aikaväli.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Etuustietoilmoitukseen ja aineistotilauslomakkeelle on lisätty toiminto, joka ilmoittaa lomakkeen eri sivujen tilan (esimerkiksi onko sivulla virheitä tai puutteita).

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Korjattu luettelon sivujen numerointi Lähetetyt aineistot -sivulla.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa hakuehdoksi antaa tulorekisterin aineistoviitteen, joka ei ole oikean muotoinen GUID-tunniste.
 • Poistettu ylimääräiset reunukset sivuilta Annetut ilmoitukset, Tehdyt tilaukset sekä Tekninen rajapinta ja varmenteet.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa yhteyshenkilölle ei anneta Vastuualue-tietoa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Lisätty tulonsaajan nimen lähde (VTJ) hakutuloksiin.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Korjattu raporttien 600, 610 ja 618 tilauksessa annettujen alku- ja loppupäivien oikeellisuuden tarkistus.
 • Korjattu aineiston 306 tilaus uudella aineistotilauslomakkeella.
 • Korjattu muutosten poimintavälin pakollisuuden tarkistus.
 • Korjattu virheilmoitus tilanteessa, jossa tilaajan viitteeksi annetaan aikaisemmalla tilauksella käytetty viite.
 • Korjattu raportin 600 tilaus, kun tilausten tekemistä on rajoitettu aliorganisaation tunnisteella.
 • Korjattu raportin 600 tilaus, kun poimintaehdoksi on annettu pitkä aikaväli (enintään 24 kuukautta, esim. 8.1.2019–7.1.2021).
 • Korjattu aineiston 312 tilaaminen uudella aineistotilauslomakkeella.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, ettei Lähetä-painike enää jää aktiiviseksi tilauksen lähettämisen jälkeen.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että vapaaehtoisen poimintaehdon Eläkevakuutuslaki voi poistaa aineistotilauksesta 305.
 • Korjattu raportin 615 poiminta, kun tilaukselle on annettu viikkoaikataulu.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että aineistoja voi tilata yksityishenkilönä ja yksityishenkilön puolesta.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu tunnisteen ja maakoodin pakollisuus, kun työtapaturmavakuutuksesta annetaan tunnisteen tyypiksi "Muu tunnus" mutta jätetään tähän liittyvät muut kentät tyhjiksi.

Yleiset huomiot

 • Perustietojen ylläpito sähköisessä asiointipalvelussa otetaan käyttöön myöhemmin. Nyt palvelussa ovat perusrekistereistä (yritys- ja väestötietojärjestelmästä) saadut tiedot.
 • Sähköisen asiointipalvelun käyttöön suositellaan Google Chrome -selainta tai Microsoft Edge -selainta (versio 87 tai uudempi). Muiden selainten käyttöä ei suositella.
 • Sähköinen asiointipalvelu: selaimen Takaisin-painiketta ei suositella käytettäväksi, jos asioi toisen puolesta tai käyttää latauspalvelua.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita.
 • Lähetetyt aineistot -sivu puuttuu valikosta käyttäjältä, joka asioi yksityishenkilön puolesta.
 • Aineistotilauksen alitilauksen 312 tiedoista puuttuu poimintaehto "6 Maksaja" Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Kalenterinäkymässä kuluva päivä on toisinaan korostettu ja toisinaan korostus puuttuu.
 • Kun korjataan ilmoitusta kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoitusta, maksajan tietoja voi virheellisesti muokata heti Korjaa-painikkeen painamisen jälkeen, vaikka niiden pitäisi olla muokattavissa vasta Muokkaa tietoja -painikkeen painamisen jälkeen.
 • Aineiston sisältämien kohteiden lukumäärä on eri latauspalvelun sivulla ja Lähetetyt aineistot -sivulla.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Varmennehakemuksesta puuttu label-teksti, mikä vaikeuttaa ruudunlukijan käyttöä.
 • Ruudunlukijaa tai näppäimistöä käytettäessä tulolajin Vakuuttamistieto-kohdan valintaruuduista ei näy, mikä on aktiivinen, ja valintaruudun valitseminen enterillä siirtää kohdistuksen väärään paikkaan.

Sähköinen asiointipalvelu – Latauspalvelu

 • Lähetetyn tiedoston Käsittelypalaute-linkki tulee näkyviin vasta kun linkki aktivoidaan hiirellä.
 • Valitse lisää tiedostoja -painike erottuu huonosti taustastaan. Painike tulee näkyviin vasta kun se aktivoidaan hiirellä.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Palkat: Jos palkkatietoilmoituksella annetaan Kevan työeläkelaitoksen yhtiötunnus, aliorganisaation tunniste on pakollinen tieto. Käyttäjä voi siirtyä esikatseluun, vaikka pakollinen tieto puuttuu. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi lähettää.
 • Maksajan katuosoitteen muuttaminen postilokero-osoitteeksi ja postilokero-osoitteen muuttaminen katuosoitteeksi ei onnistu.
 • "Näytä tarkemmat maksajan tiedot" -valinta muuttaa edustajan tunnisteen pakolliseksi ja estää ilmoituksen lähettämisen.
 • Jos ilmoittaa tulonsaajan olevan palvelussuhteessa, palvelussuhteen voimassaolon alkupäivän pitäisi olla vapaaehtoinen, jos tiettyä työeläkelaitoksen yhtiötunnusta tai palkallista poissaoloa ei ole annettu. Nyt alkupäivä kuitenkin muuttuu virheellisesti pakolliseksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Sähköisen asiointipalvelun uudella aineistotilauslomakkeella voi tilata maksajan ja tiedon käyttäjän aineistoja ja raportteja kertatilauksina.
 • Raportin 610 tilaus ei aina onnistu aineistotilauslomakkeella, jos tilaaja on sekä palkkatiedon tuottaja että etuustiedon tuottaja. Raportin voi kuitenkin tilata rajapinnan tai latauspalvelun kautta.
 • Aineistotilauksen alitilauksia ei ole listattu aineistotilauksen numeron mukaan Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen alitilauksen tiedoista puuttuu tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiili Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauksen 300-sarjan alitilausten tiedoista puuttuvat poimintaehdot Tilauksen tiedot -sivulla.
 • Aineistotilauslomakkeen esikatselussa näkyy Tilaajan viite -teksti virheellisesti kaksi kertaa.
 • Muutosten poimintavälin alkupäivä ja loppupäivä eivät aina näy esikatselussa.
 • Aineistotyypin nimi ei vaihdu kielivalinnan mukaisesti.
 • Aineistotilauslomakkeen täyttökentissä on virheellisesti punainen reunus.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Tilaus vastaanotettu -kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Aineistotilauksen tiedoissa Poimittu-kohdassa näkyy aikaleima väärin.
 • Palkat: Aineistotilauksen 300 tiedoissa on poimintaehtona muutosten poimintaväli, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilaukseen 310 voi virheellisesti antaa yli kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.
 • Raporttien 600 ja 610 tilauslomakkeelta puuttuu Maksajan aliorganisaatio -otsikko. Lisäksi kohdassa on ylimääräisiä otsikoita.
 • Aineistotilausten 700 ja 701 tiedoissa näkyy virheellisesti poimintaehto Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta, vaikka poimintaehtoa ei ole tilaukseen annettu.
 • Aineistotilauslomakkeelta puuttuu Tilaajan tyyppi -valinta. Tieto tarvitaan, jos tilaaja on sekä palkkatietojen että etuustietojen tuottaja ja tilaa raportin 610.
 • Palkat: Aineistotilauksen 312 poiminta epäonnistuu skeemavirheen vuoksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tietojen haku

 • Uusi Tietojen haku -sivu avautuu ajoittain hitaasti.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta puuttuu Asuinvaltion nimi -otsikko Annetut ilmoitukset -sivulla.
 • Jos vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella antaa asuinvaltion maakoodin lisäksi maan nimen, nimi näkyy annetun ilmoituksen katselunäkymässä kahteen kertaa.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset (uusi)

 • Jos ilmoituksia hakee tulorekisterin aineistoviitteellä, hakutuloksissa ei näytetä mitätöityjä ilmoituksia.
 • Hakuehtojen valintalistojen valinnat eivät mukaudu kapealle näytölle.
 • Kun ilmoituksia haetaan viitteellä, Muokkaa hakua -painike ei vie takaisin viitehakuun.
 • Jos hakutuloksista porautuu ilmoituksiin ja valitsee Korjaa tai Käytä pohjana, mutta poistuu ilmoitukselta tekemättä muutoksia, käyttäjä palaa virheellisesti ilmoitukseen eikä hakutuloksiin.
 • Palkat: Kun haetaan ilmoituksia, joissa on poissaolotietoja, poissaolotietoihin porautuminen johtaa toisinaan virheeseen.
 • Jos haetaan omistajan aineistoviitteellä ilmoitusta, joka ei ole voimassa, hakutuloksena näytetään myös mitätöity ilmoitusversio.
 • Kun porautuu hakutuloksiin, käyttäjä ei aina ohjaudu ilmoitusten luettelon ensimmäiselle sivulle. Jos käyttäjä navigoi sivujen välillä, seuraavan kerran porautuessa käyttäjä ohjataan sivunumeroltaan samalle sivulle.
 • Jos hakuehdoksi on annettu tunnisteen maakoodi 99, maan nimi on kirjoitettava täsmälleen samoin kuin ilmoituksessa (esim. isot ja pienet kirjaimet), jotta ilmoitus löytyy haussa.
 • Jos hakee ilmoituksia työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerolla ja palaa takaisin muokkaamaan hakuehtoja, Vakuutusnumero-kenttä katoaa näkyvistä eikä toimi oikein.
 • Kun on mitätöinyt ilmoituksen sähköisessä asiointipalvelussa ja palaa takaisin painikkeella "Takaisin ilmoituksiin", mitätöity ilmoitus näkyy ilmoitusten listalla edelleen voimassaolevana.

Sähköinen asiointipalvelu - Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

 • Jos antaa Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksella ensin Suomessa oleskelujakson tiedot ja tämän jälkeen tiedon, ettei ilmoituksessa ole oleskelujaksoja Suomessa, annettu oleskelujakso ei tyhjene.
 • Jos ottaa annetun ilmoituksen pohjaksi uudelle ilmoitukselle, näytetään uudella ilmoituksella virheellisesti aiemmassa ilmoituksessa annetut tiedot Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa ja Työskentelyjaksot ulkomailla.
 • Annetaan ilmoitus kansainvälisestä työskentelystä ja ilmoitetaan NT1-tietoja. Kun ilmoitusta sen jälkeen korjataan ja valitaan lomaketyypiksi Työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa, annetut NT1-tiedot eivät näy täyttövaiheessa tai esikatselussa.
 • Korvaavalta ilmoitukselta puuttuu kohta "Sisältyykö ilmoitukseen oleskelujaksoja Suomessa?".
 • Tiedot kansainvälisestä työskentelystä -ilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat työskentelypaikkakunta ja oleskelujaksot työskentelyvaltiossa, vaikka tiedot on ilmoituksella annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Valtuutetun henkilön tiedon käyttäjän roolit, joilla on sama päättymispäivä, eivät ole aakkosjärjestyksessä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tiedon käyttäjä saa vanhalla Tietojen haku -sivulla virheilmoituksen, jonka mukaan hakuehdoksi pitää lisätä aikaväli tai ilmoitusviite, vaikka hakuehdoksi on jo valittu ilmoitusviite.
 • Järjestelmä antaa virheilmoituksia puutteellisista ja virheellisistä hakuehdoista, vaikka hakuehtojen syöttäminen on vielä kesken.
 • Haku ilman tulonsaajan tunnistetta päätyy virheeseen aikakatkaisun vuoksi.
 • Ilmoituksen tyyppi -hakuehdon vaihtoehdot eivät vastaa tiedon käyttäjän tiedonsaantiprofiilin määrittelyä.
 • Palkat: Tiedon käyttäjälle näytetään palkkatietoilmoituksen katselunäkymässä Palvelussuhteessa-tieto, vaikka tiedon käyttäjän roolilla ei ole oikeutta nähdä tietoa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tekninen rajapinta ja varmenteet

 • Uuden varmenteen hakemuksessa hakijan tiedoissa näytettävä yrityksen nimi ei näy kokonaan.

Aineistotilaukset

 • Aineistotilausten listaus ei toimi Tilaukset-sivulla, jos tilauksia on tuhansia.
 • Aineistotilauksen pystyy virheellisesti lähettämään, jos antaa poimintaehdoksi joko aliorganisaation tunnisteen tyypin tai tunnisteen mutta ei molempia. Aineistotilaus ei kuitenkaan onnistu.

Raportointi

 • Raportin 618 tilaus epäonnistuu sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportti on suuri.
 • Palkat: Tulorekisteriotteelta puuttuvat palkkatiedot, jos maksajalle ei ole ilmoitettu tunnistetta.

Palkkatietoilmoitus

 • Jos tulonsaajan toimipaikan tietoihin lisää maan nimen (Maakoodi = 99 tuntematon), tieto ei näy ilmoituksen esikatselussa.

Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Jos käyttäjä antaa vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksella työskentelypäivien lukumäärän mutta ei työskentelyjakson päivämääriä, järjestelmä antaa virheilmoituksen päivämäärän muodosta. Virhe on kuitenkin päivämäärän puuttuminen.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

 • Maksajan aliorganisaatio -tiedon kentät näytetään ilmoituksilla Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus virheellisesti myös silloin, kun maksajana on yksityishenkilö.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Jos aineistotilauksen mitätöinnissä käytetty Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) ei ole sama kuin mitätöitävällä aineistotilauksella, palautuu virheilmoitus GEN0010.

Rajapintapalvelut

 • Jos tiedolle Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator), Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) tai Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) antaa virheellisen arvon, järjestelmä antaa virheilmoituksen IDV0070 kaksi kertaa.
 • Järjestelmä ei anna virheilmoitusta tilanteessa, jossa ilmoituksen käsittely epäonnistuu, koska Rekisteröinnin perusteen tyyppi (EmploymentRegType) -koodin voimassaolo päättyy ennen maksupäivää.

Varmennepalvelu

 • Varmennepalvelun lähettämässä turvasähköpostiviestissä on ylimääräinen painike "Lähetä ilmoitus", joka ei ole toiminnassa.

Tietosisältömuutokset 2021

 • Palkat: Aineistotilaukseen 302 voi antaa virheellisesti yli 15 kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.
 • Palkat: Aineistotilaukseen 301 voi virheellisesti antaa yli 36 kuukauden pituisen muutosten poimintavälin.