Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 26.04.2021

Sama kehitysversio on julkaistu molemmissa testausympäristöissä (EXT1 ja EXT2).

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

  • Jos ilmoituksessa ei ole tulolajeja, joista tiedon käyttäjällä olisi oikeus saada tietoja, käyttäjälle jaettavalta ilmoitukselta poistetaan skeeman pakollisia tietoja lukuun ottamatta kaikki muut tiedot.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Virheilmoitukset

  • Jos palkkatietoilmoituksesta, kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta poistaa Yhteyshenkilö-tietoryhmän sähköisessä asiointipalvelussa, järjestelmä antaa lähetysvaiheessa englanninkielisen virheilmoituksen.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu

  • Jos organisaation edustaja valitsee sivulla "Vahvistus etuustietojen ilmoittamisesta" lopettavansa etuustietojen ilmoittamisen, valinta saattaa johtaa virheeseen.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

  • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

  • Jos organisaation edustaja tilaa uuden varmenteen ja aiemmassa varmennetilauksessa on ollut tekninen häiriö, järjestelmä antaa virheilmoituksen tilauksen lähetyksestä. Varmennetilaus kuitenkin onnistuu virheilmoituksesta huolimatta.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

  • Kun hakee tietoja tiedon käyttäjänä, Viitehaku-välilehti ei toimi, jos on ensin täyttänyt tietoja välilehdelle Hakuehdot. Käyttäjän pitää käydä hakujen välissä jossakin muussa asiointipalvelun näkymässä ja tämän jälkeen viitehakua voi taas käyttää.