Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 25.05.2021

Sama kehitysversio on julkaistu molemmissa testausympäristöissä (EXT1 ja EXT2).

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

  • Tehdyille tilauksille on lisätty uusi tila "Poiminta epäonnistui".
  • Raportin 600 (Maksajan palkkatietojen yhteenveto) asettelun saavutettavuutta on parannettu.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu - Tekninen rajapinta ja varmenteet

  • Korjattu tilanne, jossa onnistuneesta varmennetilauksesta on voinut ilmetä aiheeton virheilmoitus. Aiheeton virheilmoitus on koskenut tilanteita, joissa organisaation edustaja on tilannut uuden varmenteen ja aiemmassa varmennetilauksessa on ollut tekninen häiriö.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

  • Viitteellä haettaessa Tyhjennä- ja Hae-painikkeet eivät aktivoidu viitteen tyypin valinnan ja Viite-kentän täyttämisen jälkeen. Tyhjennä- ja Hae-painikkeet saa aktiivisiksi, kun klikkaa näytöllä Viite-kentän ulkopuolella.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

  • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.
  • Jos kirjautuneella käyttäjällä on valtuus Etuustietojen ilmoittaminen, Ilmoittaminen-osio puuttuu.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedot kansainvälisestä työskentelystä

  • Jos yrittää korjata ilmoitusta Tiedot kansainvälisestä työskentelystä, aiemmalla ilmoituksella ollut valinta NT1 / NT2 / Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista on kadonnut. Virheen vuoksi ilmoitusta ei voi korjata sähköisessä asiointipalvelussa.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

  • Jos jatkuvan tilauksen poiminta on päätynyt virheeseen, näytetään tilauksen Tila-tieto virheellisesti Tehdyt tilaukset -sivulla. Jatkuvan tilauksen tilana näytetään "Voimassa" ja Seuraava poiminta -tietona näytetään sen poiminnan ajankohta, joka on päätynyt virheeseen.