Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 24.08.2021

Kehitysversio on julkaistu testausympäristössä EXT2.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tietosisältömuutokset 2022: Sähköinen asiointipalvelu - Etuustietoilmoitus

 • Takaisinmaksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
 • Takaisinmaksupäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2021.
 • Tietoja Perusteeton etu (UnjustEnrichment) ja Takaisinperintä (Recovery) sekä näihin liittyviä muita tietoryhmän tietoja ei saa antaa seuraaville tulolajeille:
  • 1389 Kapitalisaatiosopimuksen tappio
  • 1387 Säästöhenkivakuutuksen tappio, säästösumma
  • 1388 Säästöhenkivakuutuksen tappio, takaisinostosumma
  • 1396 Vakuutussopimuksen tappio
  • 1397 Määräaikaisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tappio
  • 1266 Ennakonpidätys
  • 1267 Lähdevero
  • 1268 Lähdeverovähennys
  • 1269 Ulosmittaus

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Raportin 502 (Omien tietojen tarkastaminen) asettelun saavutettavuutta on parannettu.
 • Raportin 612 (Maksajan käyttölokitiedot) asettelun saavutettavuutta on parannettu.
 • Raportin 700, 701 (Tiedon käyttäjän aineistopoimintojen yhteenveto) asettelun saavutettavuutta on parannettu.
 • Raportin 702 (Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot) asettelun saavutettavuutta on parannettu.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun asiointirooleihin on lisätty uusi vaihtoehto: Asioi yrityksen puolesta (suuri määrä valtuuksia).

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virhetilanne, jossa takaisinperintäilmoitus hylättiin tietyissä tilanteissa. Korjauksen jälkeen tarkistetaan tulolajin voimassaolo alkuperäisenä maksupäivänä.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.
 • Jos käyttää annettua ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana ja vaihtaa maksuvuodeksi 2022, toiminto epäonnistuu ja annetaan virheilmoitus.