Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 23.3.2021

Sama kehitysversio on julkaistu molemmissa testausympäristöissä (EXT1 ja EXT2).

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

 • Sähköisen asiointipalvelun valikkoa on paranneltu ja muutettu käytettävämmäksi. Yksityishenkilön, yrityksen ja tiedon käyttäjän sivulle on nostettu usein käytettyjen toiminnallisuuksien linkit.
 • Etuustietojen jakelun skeemaan on lisätty uusi käsittelysääntö, joka koskee tiedon Tulolaji muuttunut, uusi tulolajin koodi -tiedon (RetroTransactiveCode) jakamista: "Elementissä palautetaan tekninen numerosarja 9999 tilanteessa, jossa tulolajin koodia ei voida jakaa."

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Aineistotilaukset

 • Parannettu aineistotilauksen 318 suorituskykyä, minkä ansiosta aineisto poimitaan aiempaa nopeammin.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi ilmoitusta ei voinut lähettää, jos vähennysten yhteismäärä oli sama kuin tulolajin määrä.
 • Korjattu tilanne jossa ilmoittaminen epäonnistuu, jos etuusilmoitusta käytetään uuden ilmoituksen pohjana, mutta täyttäminen keskeytetään poistu painikkeen avulla ja palataan uudelleen ottamaan etuusilmoitus uuden ilmoituksen pohjaksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Lähetetyt aineistot

 • Lisätty Lähetetyt aineistot -sivu valikkoon yksityishenkilölle.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Parannettu uuden tilauksen ja etuustietoilmoituksen vaihepolun saavutettavuutta ruudunlukijakäytössä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Korjattu jatkuvan tilauksen viimeisen voimassaolopäivän asettamista. Viimeisen voimassaolopäivän voi asettaa enintään vuoden päähän kuluvasta päivästä.
 • Korjattu aineistotilauslomaketta siten, että samaan tilaukseen ei voi lisätä aineistoja 314 ja 318, joille ei voi antaa muutosten poimintaväliä, ja muita 300-sarjan aineistoja, joille muutosten poimintaväli on sallittu.

Tunnetut puutteet

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Jos lähettää SFTP-kanavassa mitätöintiaineiston, joka hylätään vastaanotossa aineistotason virheen vuoksi, käsittelypalautteesta puuttuu DeliveryData-tietoryhmä.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisen asiointipalvelun englannin- ja ruotsinkielisissä versioissa on puutteita. 
 • Jos uuden ilmoituksen pohjana käyttää rajapinnan kautta annettua ilmoitusta, jossa on ilmoitettu sekä palkkatietoja että kansainvälisen työskentelyn tietoja, pitää valita, kumpaa ilmoitustyyppiä käyttää pohjana. Jos valitsee pohjaksi tiedot kansainvälisestä työskentelystä, uudelle ilmoitukselle kopioituvat virheellisesti myös palkkatiedot.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.
 • Jos tulolajille lisää vähennyksen, Lisää vähennys -sivu kaatuu määrän syöttämisen jälkeen.
 • Jos käyttäjällä on tiedon tuottajan valtuus, johon ei ole liitetty aliorganisaatiota, käyttäjä ei voi antaa latauspalvelussa etuustietoilmoitusta, jossa annetaan aliorganisaation tiedot.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Jos antaa maksajan aliorganisaation tiedot ja myöhemmin palaa poistamaan ne, tiedot muuttuvat virheellisesti pakollisiksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus ja vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus

Jos antaa edustajan osoitteen mutta jättää edustajan nimen ja tunnisteen täyttämättä, ilmoituksen lähettämisen jälkeen osoitetiedot katoavat. Osoite näkyy vielä esikatselussa, mutta jos ilmoitusta tarkastelee Annetut ilmoitukset -sivulla, ilmoituksessa ei näy edustajan osoitetta.

Sähköinen asiointipalvelu - Saavutettavuus

 • Uuden tilauksen ja etuustietoilmoituksen vaihepolun navigoinnissa ruudunlukijalla pääsee navigoimaan vaihepolun tekstilinkkeihin ja vaihepolun kuvakkeeseen, mutta kuvakkeella ei ole selitettä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Jos tiedon käyttäjällä ei ole tiedonsaantioikeuksien perusteella oikeutta nähdä palvelussuhteen alkupäivää, ilmoituksen katselussa näytetään virheellisesti tieto "1.1.0001", jos alkupäivä on ilmoituksella annettu.

Sähköinen asiointipalvelu – Virheilmoitukset

 • Jos palkkatietoilmoituksesta, kansainvälisen työskentelyn tiedoista tai vuokratyöntekijän aloittamisilmoituksesta poistaa Yhteyshenkilö-tietoryhmän sähköisessä asiointipalvelussa, järjestelmä antaa lähetysvaiheessa englanninkielisen virheilmoituksen.

Tietojen jakelu

 • Poimituissa aineistoissa jaetaan virheellisesti skeeman mukaista merkkimäärää pidempiä nimiä.

Virheilmoitukset

 • Virheilmoitukset ovat yleisiä eivätkä yksilöi virhettä kaikissa tilanteissa. Osa virheilmoituksista on englanniksi.