Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 22.11.2021

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tietosisältömuutokset 2022: Tietojen toimittaminen – Palkkatietoilmoitukset

 • Tietoryhmään Autoetu on lisätty uusi tieto "Auton päästöarvo". Tieto on lisätty palkkatietoilmoituksen skeemaan ja se on ilmoitettavissa myös sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset ja tiedon käyttäjien tietojen haku

 • Hakutulosten yhteenvetonäytöille on lisätty kaksi uutta summatietoa: takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys ja takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero. Tiedot näytetään kyseisen tulolajin summan alla.

Raportointi

 • Raporttiin 618 Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (kertatilaus) on lisätty uusi poimintaehto "Ilmoittajan tyyppi". Valinnan avulla maksaja voi paremmin täsmäyttää sijaismaksajatilanteissa maksettuja palkkoja.
 • Lisätty uusi raportti 710 Tiedon käyttäjän käyttölokitiedot (csv-tiedosto).
 • Lisätty uusi raportti 632 Maksajan etuustietoilmoitusten yhteenveto (kertatilaus, csv-tiedosto).
 • Lisätty uusi raportti 630 Maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus, csv-tiedosto).

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu - Annetut ilmoitukset

 • Korjattu virhetilanne, jossa palkkatietoilmoituksen katselunäkymässä ei näytetty ilmoituksella annettua Auton kilometrimäärä -tietoa lainkaan, jos tiedoksi oli ilmoitettu 0. Korjauksen jälkeen tieto näytetään oikein.

Sähköinen asiointipalvelu - Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virhetilanne, jossa ilmoituksella pystyi antamaan NT2-tietoihin kuuluvan tiedon Muut korvaukset ja edut, vaikka NT2-tietoja ei ollut valittu. Korjauksen jälkeen valinnasta näytetään virheilmoitus.
 • Korjattu ulkomaisen työnantajan edustajan tietojen poistoa ilmoituksen korjaamisessa.

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen

 • Korjattu virhetilanne, jossa käsittelypalautteesta puuttui kokonaan tietoryhmä Vastaanotetun aineiston tiedot (DeliveryData), jos mitätöintiaineisto hylättiin aineistotason virheen vuoksi. Korjauksen jälkeen tietoryhmä palautetaan samanlaisena kuin alkuperäisessä toimitetussa aineistossa.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.

Sähköinen asiointipalvelu - Palkkatietoilmoitus

 • Jos asiointipalveluun kirjautuneen henkilön Suomi.fi-valtuuteen on liitetty yli 20 merkkiä pitkä aliorganisaation tunniste, henkilö ei voi antaa palkkatietoilmoituksia asiointipalvelussa. Organisaatio voi korjata asian lyhentämällä Suomi.fi:ssä valtuuteen liitetyn tunnisteen ohjeistuksen mukaisesti eli enimmillään 20 merkin pituiseksi.