Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 21.09.2021

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tietosisältömuutokset 2022: Sähköinen asiointipalvelu - Etuustietoilmoitus

Etuustietoilmoitukseen on lisätty uusia käsittelysääntöjä:

  • Alkuperäisen suorituksen maksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinmaksupäivä.
  • Alkuperäisen ansaintakauden alkupäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800 ja tieto ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinmaksupäivä.
  • Jos ilmoituksella on annettu yhdellekin tulolajille Takaisinperintä-tieto tai Oma-aloitteinen palautus -tieto, ilmoituksella ei saa antaa negatiivista Määrä-tietoa tulolajeille Ennakonpidätys (1266) ja Lähdevero (1267).
  • Käsittelysääntöjä sovelletaan ilmoituksiin, joiden maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Raportit

  • Raporttiin 618 (Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto) on lisätty kaksi uutta takaisinperintää koskevaa tietoa: Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (Withhold) ja Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource).
  • Raporttiin 600 (Maksajan palkkatietojen yhteenveto) on lisätty tiedot perusteettomaksi eduksi merkityistä suorituksista työeläkemaksun, työtapaturma-ja ammattitautivakuutuksen, työttömyysvakuutuksen ja sairausvakuutusmaksun osalta.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

  • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.