Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 20.12.2021

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Raportointi

 • Raportteihin 600, 614, 615, 618, 620, 630 ja 632 on lisätty uusi vapaaehtoinen hakuehto Vastaanottohetken aikaväli.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköiseen asiointipalveluun on lisätty uusi toiminnallisuus: arkisto, jossa voi katsella tulorekisterin lähettämiä viestejä ja tallennettuja asiakirjoja. Uusista viesteistä lähetetään jatkossa myös ilmoitus sähköpostitse, jos asiakas on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön.
 • Sähköisessä asiointipalvelussa on estetty asiointi organisaation puolesta, jos kirjautuneen henkilön Suomi.fi-valtuuteen on liitetty yli 20 merkkiä pitkä aliorganisaation tunniste rajaustarkenteena. Tilanteesta näytetään huomautus sisäänkirjautumisen jälkeen. Organisaation edustaja voi korjata asian lyhentämällä Suomi.fi:ssä tunnisteen ohjeistuksen mukaisesti eli enimmillään 20 merkin pituiseksi.

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän tietojen haku

 • Tietojen haun näkymää on kehitetty: kun käyttäjä on katsellut ilmoituksen tietoja, hakutuloksiin palaamisen jälkeen jo avatun ilmoituksen rivi näytetään sinisenä ja kursiivilla. Näin on helpompi nähdä, mitä ilmoituksia hakutuloksista on jo katsellut.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Tehdyt tilaukset -näkymään on lisätty uusi Aikaväli-sarake. Sarakkeessa näytetään tilauksen kohdekauden aikaväli tai maksupäivän aikaväli aineistotyypin poimintaehtojen mukaisesti. Aikaväli-sarake on tyhjä, jos tilaus on jatkuva, tilauksessa on useita alitilauksia tai on tilattu 300-sarjan aineistoja.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

 • Palvelussa on estetty selaimen automaattisen käännöstoiminnon käyttö. Toiminto on joillain asiakkailla aiheuttanut sen, että palvelun tekstit ovat näyttäneet oudoilta ja virheellisiltä.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu autoedun ohjepainikkeen englanninkielistä tekstiä. Tekstissä oli virheellistä tietoa auton ikäryhmän määräytymisestä.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Ilmoituksen katselunäkymästä puuttuvat ulkomaisen työnantajan edustajan osoitteen postinumero ja postitoimipaikka, vaikka ne olisi annettu ilmoituksessa.

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Ruudunlukija ilmaisee virheellisesti kalenterikomponentin pakolliseksi silloinkin, kun se on vapaaehtoinen. Kohdan pystyy kuitenkin jättämään täyttämättä, eli virhe ei estä ilmoittamista.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Jos käyttää pohjana työnantajan erillisilmoitusta, jonka kohdekausi on vuonna 2022 ja vaihtaa uuden ilmoituksen kohdekaudeksi aikaisemman vuoden, näkyy ilmoituksessa edelleen virheellisesti Maksajan tyyppi -osio, jonka voi antaa vain vuoden 2022 ilmoituksessa. Ilmoituksen lähettäminen ei onnistu.