Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 18.10.2021

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tietosisältömuutokset 2022: Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

Palkkatietoilmoitukseen on lisätty uusia käsittelysääntöjä:

 • Takaisinperintäpäivä ei voi olla myöhäisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä.
 • Takaisinperintäpäivä ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019.
 • Alkuperäisen suorituksen maksupäivä ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
 • Alkuperäisen palkanmaksukauden alkupäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.1800 ja tieto ei voi olla myöhäisempi kuin takaisinperintäpäivä.
 • Tulolajia 402 (Ennakonpidätys) ei saa antaa, jos ilmoituksella on annettu tulolaji 362 (Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti).
 • Jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 4 (Avainhenkilö), ei tulolajia 402 (Ennakonpidätys) saa ilmoittaa.
 • Jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 11 (Työnantaja maksaa työntekijän puolesta verot (nettopalkkasopimus)), maksajan tyyppinä pitää ilmoittaa arvo 4 (Ulkomainen työnantaja).
 • Jos ilmoituksella on annettu yhdellekin tulolajille Takaisinperintä-tieto, ilmoituksella ei saa antaa negatiivista Määrä-tietoa tulolajeille Ennakonpidätys (402) ja Lähdevero (404).
 • Jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 14 (Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta), ilmoituksella on annettava seuraavat Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedot:
  • koodiarvo 1: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
  • TAI koodiarvot 2-5:
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)
   • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)
 • Palkoissa on lisätty mahdollisuus muuttaa vakuuttamistiedon tyyppiä seuraaville tulolajeille:
  • 328 Perhehoitajan palkkio
  • 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus
  • 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus

Käsittelysääntöjä sovelletaan ilmoituksiin, joiden maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Tietosisältömuutokset 2022: Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

Työnantajan erillisilmoitukseen on lisätty uusi tietoryhmä:

 • Lisätty uusi tietoryhmä Maksajan muut tiedot tietoryhmään Maksajan tiedot. Uudessa kohdassa on mahdollista antaa koodistosta Maksajan tyyppi ainoastaan arvot 2 Kotitalous, 10 Kotitalouksien työnantajarinki tai molemmat. Muiden koodistoarvojen käyttö on estetty.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Palkkatietoilmoitus on uudistettu. Uudistuksen jälkeen kaikki yhtä tulonsaajaa koskevat tiedot annetaan samalla ilmoituksella. Kansainväliset tilanteet ilmoitetaan palkkatietoilmoituksen Kansainvälinen työskentely -sivulla. Aiemmin sähköisessä asiointipalvelussa käytetyt erilliset ilmoitukset (Tiedot kansainvälisestä työskentelystä ja Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus) poistuvat käytöstä.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Työnantajan erillisilmoitus on uudistettu.

Tunnetut puutteet

Raportit

 • Raporttia 600 (Maksajan palkkatietojen yhteenveto) ei voi tilata sähköisessä asiointipalvelussa, jos raportin kohdekauden loppupäivä on yli 45 päivää kuluvan päivän jälkeen.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus, etuustietoilmoitus ja työnantajan erillisilmoitus

 • Ilmoituksen esikatselusivulla oleva Lähetä-painike on aktiivinen, vaikka ilmoituksessa on vielä virheitä. Painikkeen pitäisi muuttua aktiiviseksi vasta, kun kaikki virheet on korjattu.