Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 18.1.2022

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Tiedon käyttäjän valtuutukset

 • Tiedon käyttäjän Valtuutukset-näkymän suorituskykyä on parannettu. Aiemmin valtuuksien lisääminen tai muokkaaminen on voinut johtaa virheeseen sellaisilla organisaatioilla, joilla on suuri määrä valtuutuksia tiedon käyttäjän rooleihin.

Sähköinen asiointipalvelu

 • Palvelussa on estetty selaimen automaattinen lomaketäyttö. Toiminto on aiemmin joillain asiakkailla aiheuttanut sen, että automaattinen työkalu on täydentänyt palvelun kenttiin virheellisiä tekstejä.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Korjattu virhe, jossa ilmoituksen katselunäkymästä puuttuivat ulkomaisen työnantajan edustajan osoitteen postinumero ja postitoimipaikka, vaikka ne oli annettu ilmoituksessa.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi tulolajista ei voinut poistaa antamaansa vakuuttamistiedon tyyppiä, vaikka vaihtoi tulolajin sellaiseksi, että tiedot eivät ole sille sallittuja. Korjauksen jälkeen tiedot voi poistaa.
 • Korjattu ilmoituksen käyttämistä uuden ilmoituksen pohjana siten, että tiedon "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" pystyy poistamaan, jos on vaihtanut tulolajiksi jonkin muun kuin Ravintoetu.
 • Tulolajin lisäämiseen liittyviä ohjaavia näyttötekstejä on muutettu kuvaavammiksi. Esimerkiksi painikkeen tekstiä "Lisää tulolaji" on täydennetty: "Lisää tulolaji tai vähennettävä erä".
 • Korjattu virheilmoituksia tilanteessa, jossa kansainvälisen työskentelyn tiedoiksi on annettu NT1 tai NT2 ja ilmoituksesta puuttuu pakollinen tieto "Työskentelyvaltiolla on verotusoikeus tulonsaajan tuloon" tai "Työnantajalla on työskentelyvaltiossa kiinteä toimipaikka, jonka tulosta tulonsaajan palkka rasittaa".

Sähköinen asiointipalvelu – Saavutettavuus

 • Korjattu virhe, jonka vuoksi ruudunlukija ilmaisi kalenterikomponentin pakolliseksi, vaikka se oli vapaaehtoinen.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Korjattu virhe, jossa työnantajan erillisilmoitukseen tuli virheellisesti näkyviin Maksajan tyyppi -osio, kun aiempaa ilmoitusta käytettiin uuden pohjana, vaikka uuden ilmoituksen kohdekausi ei ollut vuonna 2022. Korjauksen jälkeen osio näkyy vain vuoden 2022 ilmoituksissa.
 • Korjattu virhe, jonka vuoksi kaikissa tilanteissa ei voinut käyttää uuden ilmoituksen pohjana sellaista ilmoitusta, jossa oli annettu sairausvakuutusmaksun määrä. Korjauksen jälkeen tällaista ilmoitusta voi käyttää myös Ei palkanmaksua -ilmoituksen pohjana.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Etuustietoilmoitusten haku antaa väärän virheilmoituksen, jos käyttää hakuehtona maksu- tai ilmoituspäivää ja hakutuloksia tulisi yli 2 000. Haku onnistuu, jos käyttää hakuehtona tulonsaajan henkilötunnusta ja ansaintakautta.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.