Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 17.5.2022

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Sähköinen asiointipalvelu – Omat tulotiedot ja Yrityksen tulotiedot

  • Omien tulotietojen ja yrityksen tulotietojen hakua on muutettu niin, että tietoja voi hakea tietyltä aikaväliltä. Aikaväli voi olla enimmillään kaksi vuotta.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

  • Korjattu tilanne, jossa ilmoituksen vaihepolku toimi virheellisesti. Virhekuvake näkyi Tulonsaaja- ja Maksetut suoritukset -vaiheissa heti, kun ilmoitusta alkoi täyttää.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

  • Korjattu tilanne, jossa ilmoituksen vaihepolku toimi virheellisesti. Virhekuvake näkyi Tulonsaaja-vaiheessa heti, kun ilmoitusta alkoi täyttää.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

  • Korjattu tilanne, jossa palvelu näytti virhesivun, kun palvelun käyttäjä oli tekemässä uutta aineistotilausta ja siirtyi Aineistot-vaiheeseen vaihepolun kautta. Korjauksen jälkeen uuden tilauksen vaihepolussa voi liikkua normaalisti.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

  • Korjattu tilanne, jossa ilmoituksen vaihepolku toimi virheellisesti. Virhekuvake näkyi Ilmoituksen tiedot -vaiheessa heti, kun ilmoitusta alkoi täyttää.

Tunnetut puutteet

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen, etuustietoilmoitus

  • Korvaavalla etuustietoilmoituksella voi virheellisesti muuttaa tiettyjä takaisinperinnän tietoja, vaikka näissä tilanteissa pitäisi mitätöidä aiempi ilmoitus ja antaa uusi.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

  • Ilmoitusten haku epäonnistuu, jos käyttää viitehakua ja hakee omistajan aineistoviitteellä. Ilmoituksia voi tämän sijasta hakea käyttämällä sivua Lähetetyt aineistot.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

  • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.