Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 15.8.2022

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää  uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tietosisältömuutokset 2023: Etuustietoilmoitus - Rajapintapalvelut ja sähköinen asiointipalvelu

  • Etuustietoilmoitukseen on lisätty käsittelysääntö, jolla estetään tunnisteettoman sijaissaajan lisääminen tulolajin vähennyksen tietoihin korvaavalla ilmoituksella. Aikaisemmin tämä oli teknisen rajapinnan kautta ilmoitettaessa mahdollista. Lisäksi sähköisessä asiointipalvelussa annettavan etuustietoilmoituksen toimintaa on muutettu siten, että jos alkuperäisessä ilmoituksessa on vähennykselle annettu sijaissaajan tiedot, vähennystä ei voi poistaa korvaavalla ilmoituksella. Muutokset ovat voimassa ilmoituksilla, joiden maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Tietosisältömuutokset 2023: Palkkatietoilmoitus - Rajapintapalvelut ja sähköinen asiointipalvelu

  • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty käsittelysääntö, jolla estetään tulostumattomien white space -merkkien antaminen työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumerossa (AccInsPolicyNo).

Tietosisältömuutokset 2023: Rajapintapalvelut – Tietojen mitätöinti

  • Tietojen toimittamiseen on lisätty käsittelysääntö, jonka mukaan Tietolähde (Source) on pakollinen tieto aineistotyypeille 107 (Etuustietoilmoitusten mitätöiminen) ja 111 (Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen). Muutos tulee voimaan 1.1.2023 ja koskee myös aiemmin lähetettyjen aineistojen mitätöintiä, jos mitätöinti tehdään 1.1.2023 tai sen jälkeen. Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten mitätöinnin aineistotyypeillä tieto on jo aiemmin ollut pakollinen.

Tunnetut puutteet

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen, etuustietoilmoitus

  • Korvaavalla etuustietoilmoituksella voi virheellisesti muuttaa tiettyjä takaisinperinnän tietoja, vaikka näissä tilanteissa pitäisi mitätöidä aiempi ilmoitus ja antaa uusi.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

  • Ilmoitusten haku epäonnistuu, jos käyttää viitehakua ja hakee omistajan aineistoviitteellä. Ilmoituksia voi tämän sijasta hakea käyttämällä sivua Lähetetyt aineistot.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2022