Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 15.3.2022

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia  liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

  • Korjattu tilanne, jossa verkkolomake ei automaattisesti tuonut näkyviin pakollisia alkuperäisen palkanmaksukauden tietoja "Alkupäivä" ja "Loppupäivä", jos käytti pohjana palkkatietoilmoitusta ja lisäsi aiemmin annetulle tulolajille Takaisinperintä-tiedon. Korjauksen jälkeen kaikki pakolliset tiedot näytetään oikein.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

  • Palkkatietoilmoitus ei näy annettujen ilmoitusten haussa, jos ilmoituksessa on annettu aineiston omistajan tunnisteen tyypiksi 3 Alv-tunniste (VAT) tai 7 Ulkomainen yritystunnus, tunnisteelle on annettu muu maakoodi kuin 99 ja lisäksi on annettu maan nimi. Jos asiakas tarvitsee tällaisista ilmoituksista tietoja virhetilanteen aikana, hän voi soittaa asiakaspalveluun.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

  • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.3.2022