Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 15.2.2022

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia  liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu

  • Palveluun on julkaistu useita pienempiä korjauksia.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

  • Korjattu virhe, jossa etuustietoilmoitusten haku antaa väärän virheilmoituksen, jos käyttää hakuehtona maksu- tai ilmoituspäivää ja hakutuloksia tulisi yli 2 000.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

  • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2022