Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 12.4.2022

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Tulorekisterisovellukseen julkaistu versio sisälsi uusia toiminnallisuuksia ja korjauksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Etuudet – Perhevapaauudistus (1.8.2022 alkaen)

1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen takia järjestelmään on tehty muutoksia.

 • Lisätty neljä uutta etuuksien tulolajia:
  • 1422 Raskausraha
  • 1423 Vanhempainraha
  • 1424 Osittainen vanhempainraha
  • 1425 Erityisraskausraha
  • Tulolajit ovat voimassa ilmoituksilla, joiden maksupäivä on 1.8.2022 tai sen jälkeen.
 • Lisätty aiempiin tulolajeihin (1001 Vanhempainraha, 1002 Erityisäitiysraha, 1003 Isyysraha, 1004 Äitiysraha ja 1005 Osittainen vanhempainraha) tulolajin nimeen tieto "ennen 1.8.2022".
 • Palkallisen ja palkattoman poissaolon syykoodien 3 ja 4 selitteitä on muutettu:
  • 3 Vanhempainvapaa
  • 4 Erityisraskausvapaa
  • Uudet syykoodien selitteet ovat voimassa takautuvasti kaikkina maksupäivinä.

Sähköinen asiointipalvelu – Tilaukset

 • Tehdyt tilaukset -näkymään on lisätty mahdollisuus hakea tilauksia. Hakutuloksissa näytettäviä tilauksia voi rajata aikavälillä, tilauksen tyypillä, tilauksen tilalla tai tilatulla aineistotyypillä. Oletuksena haetaan tilauksen tallennushetken mukaan kuluvan vuoden tilauksia. Vaihtoehtoisesti tilauksia voi hakea antamalla tilauksen viitteen.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Korjattu virhetilanne, jossa palkkatietoilmoitus ei näkynyt annettujen ilmoitusten haussa, jos ilmoituksessa oli annettu aineiston omistajan tunnisteen tyypiksi 3 Alv-tunniste (VAT) tai 7 Ulkomainen yritystunnus, tunnisteelle oli annettu muu maakoodi kuin 99 ja lisäksi oli annettu maan nimi.

Tunnetut puutteet

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Ilmoitusten haku epäonnistuu, jos käyttää viitehakua ja hakee omistajan aineistoviitteellä. Ilmoituksia voi tämän sijasta hakea käyttämällä sivua Lähetetyt aineistot.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.
 • Ilmoituksen vaihepolku toimii virheellisesti. Virhekuvake näkyy Tulonsaaja- ja Maksetut suoritukset -vaiheissa heti, kun ilmoitusta aletaan täyttää.

Sähköinen asiointipalvelu – Palkkatietoilmoitus

 • Ilmoituksen vaihepolku toimii virheellisesti. Virhekuvake näkyy Tulonsaaja-vaiheessa heti, kun ilmoitusta aletaan täyttää.

Sähköinen asiointipalvelu – Työnantajan erillisilmoitus

 • Ilmoituksen vaihepolku toimii virheellisesti. Virhekuvake näkyy Ilmoituksen tiedot -vaiheessa heti, kun ilmoitusta aletaan täyttää.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.4.2022