Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste 7.6.2022

Kehitysversio on julkaistu sidosryhmätestausympäristössä.

Julkaistu tulorekisterin versio sisältää korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

Uudet toiminnallisuudet

Tietosisältömuutokset 2023: Etuustietoilmoitus - Rajapintapalvelut ja sähköinen asiointipalvelu

 • Etuustietoilmoituksessa on muutettu Etuuden yksikkö -tieto pakolliseksi seuraavilla perhevapaan tulolajeilla:
  • 1001 Vanhempainraha (ennen 1.8.2022)
  • 1002 Erityisäitiysraha (ennen 1.8.2022)
  • 1003 Isyysraha (ennen 1.8.2022)
  • 1004 Äitiysraha (ennen 1.8.2022)
  • 1005 Osittainen vanhempainraha (ennen 1.8.2022)
  • 1422 Raskausraha
  • 1423 Vanhempainraha
  • 1424 Osittaisena maksettava vanhempainraha
  • 1425 Erityisraskausraha
  • Tieto on pakollinen ilmoituksissa, joiden maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen. Jos maksupäivä on tätä aiempi, Etuuden yksikkö -tieto on edelleen vapaaehtoinen. 
 • Etuustietoilmoituksen vähennyksen tyyppi (DeductionType) 8 (Palkansaajamaksujen vähennys) on poistettu. Tyyppiä ei voi antaa ilmoituksilla, joiden maksupäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Tietosisältömuutokset 2023: Palkkatietoilmoitus - Rajapintapalvelut ja sähköinen asiointipalvelu

 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty uusi tulonsaajan lisätiedon tyyppi 16 (EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saava henkilö). Lisäksi on lisätty tyyppiin liittyvä käsittelysääntö: Kun tyyppi 16 on annettu tulonsaajalle, millekään ilmoituksen tulolajeista ei voi antaa "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu" -tietoa. Uusi tulonsaajan lisätiedon tyyppi ja siihen liittyvä käsittelysääntö ovat voimassa ilmoituksissa, joiden maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • Palkkatietoilmoitukseen on lisätty käsittelysääntö, jolla estetään tulonsaajan tunnisteen tyypin 2 (Suomalainen henkilötunnus) antaminen silloin, kun tulonsaajan lisätiedon tyyppi on 12 (Yhteisö). Käsittelysääntö on voimassa ilmoituksilla, joiden maksupäivä on 1.1.2023 tai sitä myöhempi.

Korjauksia aiempaan toteutukseen

Sähköinen asiointipalvelu – Ilmoituksen korjaaminen

 • Korjattu virhetilanne, jossa valintalistoina tai -laatikoina näytettävien koodistoarvojen voimassaolo ei toiminut aina ilmoitusta korjatessa oikein. Ongelma koski koodistoarvoja, joiden voimassaolo oli muuttunut 1.1.2019 jälkeen. Korjattu myös tilanteessa annetut aiheettomat virheilmoitukset.

Tunnetut puutteet

Rajapintapalvelut – Tietojen toimittaminen, etuustietoilmoitus

 • Korvaavalla etuustietoilmoituksella voi virheellisesti muuttaa tiettyjä takaisinperinnän tietoja, vaikka näissä tilanteissa pitäisi mitätöidä aiempi ilmoitus ja antaa uusi.

Sähköinen asiointipalvelu – Annetut ilmoitukset

 • Ilmoitusten haku epäonnistuu, jos käyttää viitehakua ja hakee omistajan aineistoviitteellä. Ilmoituksia voi tämän sijasta hakea käyttämällä sivua Lähetetyt aineistot.

Sähköinen asiointipalvelu – Etuustietoilmoitus

 • Etuudet: Sijaissaajan Ei tunnistetta -tieto toimii korvaavalla etuustietoilmoituksella eri tavoin riippuen siitä, annetaanko ilmoitus teknisen rajapinnan kautta vai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella. Sähköisessä asiointipalvelussa korvaavan ilmoituksen Sijaissaajan perustiedot -kohdan tunnistekenttiä ei voi muokata. Jos korvaava ilmoitus lähetetään teknisen rajapinnan kautta, alkuperäisessä ilmoituksessa annetulle vähennykselle voi lisätä tunnisteettoman sijaissaajan tiedot, jos vähennykselle ei ole annettu sijaissaajan tietoja aiemmin. Tämä johtuu siitä, että verkkolomakkeella "Ei tunnistetta" on yksi tunnisteen tyypeistä, mutta rajapinnassa "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingID) on erillinen tieto. Yhdenmukainen toiminta vaatii skeemamuutoksen: skeemaan on lisättävä käsittelysääntö siitä, että tieto "Sijaissaajalla ei ole asiakastunnistetta" (MissingId) ei saa muuttua korvaavalla ilmoituksella.