Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 5.7. julkaistavan korjausversion toimitusseloste

Yleiset huomiot

Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.

Julkaistavaan versioon sisältyy etuuksien sähköisestä asiointipalvelusta vain latauspalvelu. Seuraavat  toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti: tiedon jakelu tiedon käyttäjille, raportit ja aineistotilaukset sekä viestitoiminnallisuus.

Korjatut virheet

Julkaistava tulorekisterin korjausversio sisältää korjauksia aiemmalla toimitusselosteella raportoituihin tunnettuihin puutteisiin:

  • Sähköisen asiointipalvelun testausympäristössä toimii Katso-valtuutus toisen puolesta asioinnissa.
  • Sidosryhmätestauksesta tullut havainto HI1010876 on korjattu. Sidosryhmätestausympäristössä etuuksien tulolajin maksupäivä voi olla aikaisintaan 1.1.2008.

Tunnetut puutteet

  • Jos aineisto sisältää useita ilmoituksia: latauspalvelussa aineisto jää Käsittelyssä-tilaan, eikä sitä tallenneta tulorekisteriin. Sama virhe voi toistua satunnaisesti myös rajapinnan kautta lähetettävässä aineistossa. Virheen voi joissakin tilanteissa ohittaa muuttamalla aineiston viitteen sekä lähettämällä aineiston uudestaan. Pyydämme tiedontuottajia tarkistamaan lähetetyn aineiston tilan. Virheen selvitys on hankkeessa vielä kesken. Tiedotamme virheen korjauksen aikataulusta elokuussa.
  • Latauspalvelun ja rajapinnan kautta ei voi toistaiseksi mitätöidä ilmoituksia tai aineistoja. Aineisto jää Käsittelyssä-tilaan. Mitätöinti on tällä hetkellä aikataulutettu toimitettavaksi sidosryhmätestaukseen korjausjulkaisussa syyskuussa 2019.
  • Jos latauspalvelussa lähettäjällä ei ole oikeutta lähettää etuustietoilmoituksia, virheilmoitus ei ole oikea.
  • Vakuutuksenottajan perustiedoille, tunnisteille ja osoitteelle ei tehdä käsittelysäännöissä määriteltyjä tarkistuksia, vaan ilmoitus tallentuu kantaan, vaikka tiedoissa olisi virhe ja siitä pitäisi antaa virheilmoitus.
  • Jos ilmoituksella on annettu verottoman tulon regressin maksupäivä ja se on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä, ilmoitus tallentuu kantaan, vaikka siitä pitäisi antaa virheilmoitus.
  • Jos uudella aineistolla on useita ilmoituksia, joissa Maksajan ilmoitusviite ei ole yksilöllinen, ilmoitus jää Käsittelyssä-tilaan eikä siitä tule virheilmoitusta.
  • Ilmoitus tallentuu tulorekisteriin vain, jos maksajalla on suomalainen Y-tunnus. Muita maksajan tunnisteen tyyppejä ei voi tällä hetkellä antaa, niin että ilmoitus tallentuisi tulorekisteriin.

Tunnettuja puutteita korjataan mahdollisimman pian.