Tulorekisterin sidosryhmätestaus (EXT2): 3.7. julkaistavan korjausversion toimitusseloste

Yleiset huomiot

Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.

Julkaistavaan versioon sisältyy etuuksien sähköisestä asiointipalvelusta vain latauspalvelu. Seuraavat  toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti: tiedon jakelu tiedon käyttäjille, raportit ja aineistotilaukset sekä viestitoiminnallisuus.

Tulorekisteri.fi-sivuilla on korjattu etuuksien toimittamisen sanomaesimerkkeihin liittyviä xml-tiedostoja. Esimerkit ja zip-tiedosto ovat kohdassa "Sanomaesimerkit: Tietojen toimittaminen - Etuustietoilmoitus".

Korjatut virheet

Julkaistava tulorekisterin korjausversio sisältää korjauksia aiemmalla toimitusselosteella raportoituihin tunnettuihin puutteisiin:

 • Poistettu virheilmoitus Vakuutuksen tiedot -tietoryhmän puuttumisesta tilanteissa, joissa se ei ole pakollinen. Virhe esiintyi Etuuden veronalaisuus -tiedon antamisen yhteydessä. Ilmoitus tallentuu kantaan.
 • Jos ilmoituksella on annettu Regressi-tiedoksi "true" ja regressin lisätiedot on annettu oikein, ilmoitus tallentuu kantaan.
 • Jos sekä maksajalle että tulonsaajalle ilmoitetaan sama suomalainen Y-tunnus, ilmoitus hylätään ja annetaan virheilmoitus: Ilmoituksen maksaja ja tulonsaaja eivät saa olla samat.
 • Jos ilmoituksella tulonsaajalle on ilmoitettu ulkomainen tunniste, ja Tulonsaajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu, ilmoitus hylätään ja annetaan virheilmoitus: Tulonsaajan perustiedot -tietoryhmä puuttuu ja se on pakollinen.
 • Korjattu maakoodiin 99 liittynyt virhe: Jos ilmoituksella Aineiston omistaja -tieto on ulkomainen tunniste ja tunnisteen maakoodi on 99, ilmoitus hyväksytään ja tallennetaan tulorekisteriin.

Tämän lisäksi on korjattu muita testauksessa esiin tulleita virheitä:

 • Poistettu ylimääräiset virheilmoitukset tilanteessa, jossa etuuden saajalle on annettu sekä tulonsaajan tunniste, että tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta".
 • Jos on lähetetty korvaava aineisto, mutta pakollisia korvattavan aineiston viitetietoja ei ole ilmoitettu, aineisto hylätään ja annetaan virheilmoitus.

Tunnetut puutteet

 • Jos aineisto sisältää useita ilmoituksia: latauspalvelussa aineisto jää Käsittelyssä-tilaan, eikä sitä tallenneta tulorekisteriin. Sama virhe voi toistua satunnaisesti myös rajapinnan kautta lähetettävässä aineistossa. Virheen voi joissakin tilanteissa ohittaa muuttamalla aineiston viitteen sekä lähettämällä aineiston uudestaan. Pyydämme tiedontuottajia tarkistamaan lähetetyn aineiston tilan. Virheen selvitys on hankkeessa vielä kesken. Tiedotamme virheen korjauksen aikataulusta elokuussa.
 • Katso-tunnisteella voi kirjautua sähköisen asiointipalvelun testausympäristöön, mutta toisen puolesta asiointi Katso-valtuudella ei toimi.
 • Latauspalvelun ja rajapinnan kautta ei voi toistaiseksi mitätöidä ilmoituksia tai aineistoja. Aineisto jää Käsittelyssä-tilaan. Mitätöinti on tällä hetkellä aikataulutettu toimitettavaksi sidosryhmätestaukseen korjausjulkaisussa syyskuussa 2019.
 • Jos latauspalvelussa lähettäjällä ei ole oikeutta lähettää etuustietoilmoituksia, virheilmoitus ei ole oikea.
 • Vakuutuksenottajan perustiedoille, tunnisteille ja osoitteelle ei tehdä käsittelysäännöissä määriteltyjä tarkistuksia, vaan ilmoitus tallentuu kantaan, vaikka tiedoissa olisi virhe ja siitä pitäisi antaa virheilmoitus.
 • Jos ilmoituksella on annettu verottoman tulon regressin maksupäivä ja se on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä, ilmoitus tallentuu kantaan, vaikka siitä pitäisi antaa virheilmoitus.
 • Jos uudella aineistolla on useita ilmoituksia, joissa Maksajan ilmoitusviite ei ole yksilöllinen, ilmoitus jää Käsittelyssä-tilaan eikä siitä tule virheilmoitusta.
 • Ilmoitus tallentuu tulorekisteriin vain, jos maksajalla on suomalainen Y-tunnus. Muita maksajan tunnisteen tyyppejä ei voi tällä hetkellä antaa, niin että ilmoitus tallentuisi tulorekisteriin.

Tunnettuja puutteita korjataan mahdollisimman pian.