Tulorekisterin sidosryhmätestauksen toimitusseloste (EXT2) 3.12.2019

Yleiset huomiot

Palkat ja etuudet -sidosryhmätestausympäristössä (EXT2) on tarkoitus testata tällä hetkellä etuustietojen toimittamista rajapinnan tai latauspalvelun kautta. EXT2-ympäristössä ei ole tällä hetkellä palkkojen toteutuksen uusinta versiota, joten palkkojen testaus suositellaan tehtäväksi EXT1-ympäristössä.

Julkaistuun versioon sisältyy etuuksien sähköisestä asiointipalvelusta vain tietojen toimittaminen latauspalvelussa. Seuraavat toiminnallisuudet julkaistaan myöhemmin sidosryhmätestaussuunnitelman mukaisesti: etuustietojen ilmoittaminen sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, tiedon jakelu tiedon käyttäjille, raportit ja aineistotilaukset sekä viestitoiminnallisuus.

Tämä julkaisu ei sisällä uusia toiminnallisuuksia sidosryhmätestaukseen.

Korjatut virheet

 • Korjattu latauspalvelussa näytettävä virheilmoitus, kun käyttäjällä ei ole oikeutta lähettää etuustietoilmoitusta.
 • Korjattu tilanne, jossa ilmoituksella annettu verottoman tulon regressin maksupäivä on aikaisempi kuin suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä. Virheellinen ilmoitus ei enää tallennu kantaan vaan siitä annetaan virheilmoitus.
 • Korjattu virheilmoitusten määrä, kun tulonsaajan tiedoissa annetaan tulonsaajan tunniste sekä tieto, että tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta. Virheestä näytetään vain yksi virheilmoitus.
 • Korjattu virheilmoitus, kun maksaja ei ilmoita Y-tunnusta eikä yrityksen nimeä.
 • Siirretty etuustietoilmoitusaineiston tiedot oikeaan sarakkeeseen valittujen tiedostojen listassa latauspalvelussa.
 • Korjattu virhe, jossa tulolajille 1266 Ennakonpidätys annettu negatiivinen arvo aiheutti ilmoituksen hylkäämisen (sidosryhmän havainto HI1030219).
 • Korjattu virheilmoitusten määrä, kun mitätöityä etuustietoilmoitusta yritetään mitätöidä uudelleen. Virheestä näytetään vain yksi virheilmoitus.

Tunnetut puutteet

 • Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä ei voi olla aikaisempi kuin 1.1.2019, jos tulolajille annetaan negatiivinen summa.
 • Jos viivästetyssä Web Service -kanavassa yrittää mitätöidä jo mitätöidyn aineiston uudelleen, virheilmoitus näytetään kolmeen kertaan.
 • Viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty etuustietoilmoitus jää virheellisesti Käsittelyssä-tilaan, jos sijaissaajana on ulkomainen tunniste.
 • Jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetyssä etuustietoilmoituksessa on annettu virheellinen aineiston omistajan henkilötunnus, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetyssä etuustietoilmoituksessa on annettu suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä, joka on yli kymmenen vuotta kuluvaa päivää aikaisemmin tai myöhemmin, näytetään väärä virheilmoitus.
 • Viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty useita korvaavia etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto ei tallennu kantaan.
 • Jos viivästetyssä Web Service -kanavassa lähettää mitätöintiaineiston, jonka aineiston omistaja ei ole sama kuin mitätöitävän aineiston maksaja, virheilmoitus näytetään kolmeen kertaan.
 • Viivästetyssä Web Service -kanavassa lähetetty korvaava ilmoitus tallentuu kantaan, vaikka maksupäivää, tulonsaajaa tai ansaintakautta on muutettu. Tässä tapauksessa pitäisi näyttää virheilmoitus.
 • Tiedot näkyvät väärissä sarakkeissa sähköisen asiointipalvelun Lähetetyt aineistot -sivulla.
 • Etuustietoilmoituksen mitätöinnistä lähetettävä palautesanoma ohjautuu väärään kansioon SFTP-kanavassa (sidosryhmän havainto HI1232393).